Organisaatiotaiteilija

Taide, Järjestökehittäminen, Koulutus, Yhteisökehittäminen, Yleinen

Organisaatiotaiteilija voidaan palkata kunnan, museon, kyläyhdistyksen, tai työyhteisön palvelukseen eri pituisiksi jaksoiksi, työn tavoitteista riippuen. Tehtävään valittu taiteilija työskentelee organisaatiossa käyttäen työvälineinään omia luovia menetelmiään. Taiteilija voi sijoittua organisaation sisälle kehittämään organisaation omia, sisäisiä prosesseja. Tai taiteilija voi työskennellä organisaation ja asiakkaiden rajapinnassa, aktivoiden sekä työntekijöitä että asiakkaita/yleisöä.  

Lopputuloksena syntyy:

  • Uusia luovia toimintatapoja organisaation sisäisiin prosesseihin, koulutuksiin, viestintään ja työhyvinvointiin. 
  • Uudenalaisia luovia tapoja osallistaa ihmisiä pohtimaan valitun teeman äärellä yhteisön tai ympäristön hyvinvointia. 
  • Taidetapahtuma tai taideteos, jota yleisö työstää yhdessä taiteilijan kanssa. Teos voi jäädä pysyvästi paikoilleen tai se voi olla väliaikainen.  
  • Luova prosessi dokumentoidaan ja prosessin aikana kerätyt parhaat ideat kootaan talteen ja saatetaan organisaation tietoon ja jatkokehittelyyn. 

Maaseudun Sivistysliiton tarjoama tuki ja ohjaus:

Alkukartoituksessa mietitään yhdessä tavoitteet, aikataulu sekä resurssit. Maaseudun Sivistysliitto ja organisaatio rekrytoivat yhdessä tehtävään sopivan taiteilijan sekä toimii tarvittaessa taiteilijan ja organisaation välisenä moderaattorina tai tuottajana sisältäen muun muassa sopimukset, työskentelyn ohjauksen, viestintään liittyvää suunnittelua ja loppuyhteenvedon. 

Kohderyhmä 

Kunnassa jokin yksikkö tai tiimi, museo, kyläyhdistys, tai työyhteisö.

Hinta 

Kustannuksiin lasketaan muun muassa: 

  • Taiteilijalle maksettava palkkio, materiaalikulut ja asuminen vieraalla paikkakunnalla 
  • Dokumentointi: joko taiteilijan itse suorittamana, tai ulkopuoliselta taholta hankittuna
  • Maaseudun Sivistysliiton yhteistyö: sovitaan tapauskohtaisesti 
  • Organisaatio: valitsee yhteyshenkilön taiteilijalle, antaa viestintätukea, motivoi henkilökuntaansa osallistumaan yhteistyöhön taiteilijan kanssa prosessin aikana.

Tapausesimerkki: taiteilija Maritta Nurmi ja Rauman kaupunki

Taiteilija Maritta Nurmi assistenttinsa Selina Raunion kanssa sijoittui Rauman kaupungin Wiherosastolle Maaseudun Sivistysliiton kutsumana kesäksi 2016. Yhteistyössä oli mukana myös Rauma Biennale Balticum -taidetapahtuma ja RaumaArs. Nurmi toimi Rauman kaupungilla kesän ajan: Maaseudun Sivitysliitto maksoi palkkiot ja fasilitoi yhteistyötä Rauman eri toimijoiden kanssa (museot, kulttuuritoimi, kaupunki, RaumArs ry, koulut, sukellusseurat), kaupunki osoitti tilat ja kutsui Marittan osaksi kaupungin Wihertiimiä.  

Lähtökohtana oli vesistöjen roskaamisen vähentäminen ja ihmisten havahduttaminen miettimään luontoon jätettyjen roskien maatumisaikoja. Tuolloin kestokassit eivät olleet vielä muotia. Muovikassikeskustelu oli käynnistynyt, meren ja vesistöjen roskaantuminen, muovilauttojen vaarat meren eläimille ja ihmisille olivat tapetilla. 

Lopputuloksena syntyi yhteisöllisesti toteutettu Kalanmaha-teosten sarja, joka ripustettiin Raumalla kolmeen eri paikkaan elokuussa. Lisäksi prosessin aikana syntyi dokumenttivideo ja kalanmaha-kangaskassi myyntiin.