Kulttuuriympäristö ja tarinat

Taide, Blogi

Kulttuuri ja taide ovat vahvoja vaikuttamisen keinoja. Taide herättää tunteita ja rohkaisee keskustelemaan.

Taide herättää tunteita ja rohkaisee keskustelemaan.

Toteutamme taide- ja kulttuuritoimintaa useilla eri paikkakunnilla vuosittain. Yhteisöön kuuluminen ja paikallinen tekeminen on toiminnassamme keskeistä.  

Kulttuuri- ja taidetoiminnan keinoin edistämme maaseutualueilla eri ikäisten ja taustaisten asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta oman yhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tuemme maaseudun ja kaupunkiväestön yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhdessä tekemällä ja yhdessä oppimalla. Rohkaisemme kaikessa toiminnassa yksilöiden luovuuteen, joka kumpuaa jokaisen omista lähtökohdista, tarpeista ja persoonasta.

Identiteetin rakentuminen ja erilaiset identiteetit herättävät pohdintaa: kuka minä olen, mihin ryhmiin haluan kuulua ja millaisia merkkejä tai signaaleja haluan saada ja antaa ympäristössäni, olkoon se joko virtuaalinen tai fyysiseen paikkaan sidottu ympäristö. Myös kulttuuritaustaltaan erilaisia asukkaita tarvitaan toimintaan mukaan. 

Tarinat ja muistot, tutut lapsuuden piilopaikat, tuoksut ja tunnelmat – niiden kautta on hyvä lähteä miettimään omaa kulttuuri-identiteettiään. 

Kieli ja murteet ovat identiteetin muodostumisen kannalta myös erittäin tärkeässä roolissa. Tarinat elävät sukupolvilta toiselle, ja niiden kautta jaetaan arvokasta suvun ja paikkakunnan historiaa. Mottomme Itse Tehty Elämä tarkoittaa ihmisten erilaisuuden kunnioitusta sekä heidän kättensä tekojen ja työnsä jäljen arvostusta. 

Korkeasaaren karhulinnat taidenäyttämöinä

Grey Cube festivaalin tanssija Korkeasaaressa vuonna 2015. Kuva: Tuukka Troberg.

Korkeasaaren kauan tyhjillään olleet karhulinnat muuntuivat paikkasidonnaisen nykytaiteen näyttämöiksi ja saivat nimekseen Grey Cube Galleriat. Näyttely ja residenssiohjelma sekä Grey Cube festivaali saivat innostusta karhulinnojen historiasta sekä eläintarhan puitteista ja teemoista. Yhteistyökumppaneina olivat Maaseudun Sivistysliitto ja Korkeasaari vuosina 2014-2016. 

Residenssitaiteilijat otettiin mukaan toimintaan vuosina 2015-2016. Valitut taiteilijat työskentelivät Koneen Säätiön apurahalla Korkeasaaren kanssa läheisessä yhteistyössä kahden kuukauden aikana ja osallistuivat teoksillaan festivaalipäiviin.  

Syötävä puisto ja kulttuurikahvila Mustikkamaalla 

Syötävän puiston Klovnikahvila vuonna 2017. Kuva: Antti Suniala.

Perustimme vuonna 2014 yhteisöllisen kaupunkiviljelyalueen ja kulttuurikahvilan Mustikkamaalle Helsinkiin, Korkeasaaren sillan kupeeseen. Palkkasimme viljelykoordinaattorin, jonka johdolla vuosia kesannolla ollut puutarha ja peltoalue otettiin uudelleen käyttöön. Pihapiirissä oleva vanha torppa palvelee taukotilana, ja sen suojiin perustimme myös Kulttuurikahvilan. Avoimia puutarhatalkoita ja sadonkorjuuta järjestetään edelleen pitkin kesää, myös pieniä kursseja ja työpajoja ja leirikouluja. Torpan pihapiirissä on muutaman kesän ajan hoidettu yhteisöllisesti citykanoja, jotka saivat kesämökikseen pihatalon aitauksineen. Hävikkikahvila tarjoaa kesällä lähiruokaa ja oman puutarhan antimia. Taidetapahtumia ja konsertteja järjestetään kesäisin erilaisten kumppaneiden kanssa. 

Kesällä 2018 vetovastuu Syötävästä Puistosta siirtyi Helsingin kaupungille ja Maaseudun Sivistysliitto on toiminnassa kumppanina.