Veden alla, jokisuistossa, Itämerellä – ympäristötaiteen tekoja

Taide, Blogi
LIFE AQUATIC, 2016, teoksen lähtökohtana oli Itämeren ja sisävesien ekologinen tasapaino. Kuva: Ville Sorjonen.

Maaseudun Sivistysliitto on työskennellyt eri alojen taiteilijoiden kanssa – toteuttaen ympäristötaiteen teoksia veden alle, jokisuistoihin ja Itämerelle – vuosien mittaan eri puolilla Suomea. Vaikuttava taide-elämys, jonka kohtaa näyttelytilojen ja konserttisalien ulkopuolella pysäyttää ja yllättää kokijan: se vie osallistujan maailmaan, joka ei helposti unohdu.  

Työskentelyn taustalla on ollut yhteiskunnallisia ja inhimillisiä ongelmia, joiden pohtimiseen on toivottu eritaustaisia ihmisiä. Tärkeää on ollut saada erilaiset ihmiset yhteen keskustelemaan niin, että syntyy osallisuutta ja ymmärrystä ja parhaimmillaan myös uusia oivalluksia ja ratkaisujen mahdollisuuksia.  

Yhteistyössä ympäristötaiteilijoiden, kuntien, museoiden, kirjastoiden, taideyhdistysten ja säätiöiden kanssa olemme toteuttaneet tapahtumia, tempauksia, keskusteluita, työpajoja, näyttelyitä, kirjoja ja dokumenttivideoita. 

Lopputuloksena olemme toteuttaneet muun muassa ympäristötaidefestivaalin Iso-Siika Tornionjoelle, vedenalaisten konserttien ja tapahtumien sarjan Life Aquatic Rauman uimahalliin, vedenalaisista äänistä sävelletyn teoksen Nautilo lumi- ja jäägalleriaan Oulussa ja merten roskaantumista pohdiskelevan teossarja Kalanmaha Rauman saaristossa. 

Menetelmiä, joita olemme soveltaneet erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin

Itämeri teosten lähtökohtana

Itämeri-teemaisten teosten sarja pandemia kesänä 2020

Vuonna 2020 kutsuimme viisi taiteilijaa työskentelemään teemalla Itämeri, osana valtakunnallista Itämeripäivää 27.8. Koronan myötä muutimme hieman työskentelytapaa: taiteilija valitsi itse missä työnsä suoritti, kunhan työskentelyprosessi oli avointa ja sitä saattoi seurata sosiaalisen median välityksellä. Lopputuloksena syntyi fyysisiä, immateriaalisia tai digitaalisia teoksia. 

Veden alla ja jokisuistoissa

Kalanmaha-teosten sarja 

Kalanmaha-sarja toteutettiin Raumalla ja Rauman saaristossa mereen päätyneiden jätteiden havainnollistamiseksi. Rantojen roskaantuminen, vesien saastuminen ja Itämeren ekologisen tasapainon horjuminen huolestuttavat kaikkia suomalaisia ja erityisesti rannikolla asuvia ihmisiä. Taiteilija Maritta Nurmi työskenteli organisaatiotaiteilijana Rauman kaupungin Ympäristönsuojelussa ja Wihertoimessa kesän 2016. Lopputuloksena syntyi ympäristötaideteosten ja tapahtumien sarja Kalanmaha, jonka toteuttamiseen paikalliset asukkaat saivat kesän kuluessa osallistua. Tapahtuman tuotti Maaseudun Sivistysliitto. Yhteistyössä olivat mukana myös Rauma Biennale Balticum ja RaumArs.

Life Aquatic 

Life Aquatic oli vedenalainen taidetapahtuma Rauman uimahallissa elokuussa 2016. Kokonaistaideteoksessa tarkasteltiin merenalaista elämää Rauman lähivesissä ja rannikolla. Vedenalaisia äänimaisemia ja kasviterraarioita pääsi aistimaan ja katselemaan sukeltamalla altaan lämpimään veteen. Teoksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat biotaiteilija Kristiina Ljokkoi ja mediataiteilija Petri Kuljuntausta. Tuotannosta vastasi Maaseudun Sivistysliitto, yhteistyössä kaupungin liikuntapalvelut, Rauman taidemuseo, RaumArs, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Äänirasia Tapahtumantekijä.

Checkpoint Leonardo

Ympäristötaiteen näyttely käsitteli taiteen ja tieteen vuorovaikutusta, paikan tuntua sekä paikallisidentiteettiä, Oulun taidemuseossa 2015. Moniaistisissa teoksissa tutkittiin muun muassa fysiikan, kemian ja biologian ilmiöitä, mekaniikkaa, äänimaailmaa ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Mukana oli orgaanisin materiaalein toteutettuja teoksia, jotka elivät ja muuttuivat näyttelyn aikana. Näyttelyn tuottivat yhteistyössä Maaseudun Sivistysliitto ja Oulun taidemuseo. 

Näyttelyn yhteyteen museon pihalle rakennettiin lumi- ja jäägalleria Nautilo, jonka sisälle tuotettiin vedenalaisista äänistä ja valokuvista installaatio: yhteistyössä mukana lumi-installaation toteuttajana Seppo Mäkinen, kuvataiteilija Kristiina Ljokkoi ja äänitaiteilija Petri Kuljuntausta. 

Iso-Siika

Iso-Siika oli ympäristötaiteen festivaali Tornionjoella. Euroopan pisin vapaana virtaava joki, Suomen ja Ruotsin yhteinen väylä, sen ainutlaatuinen kalastuskulttuuri: kaikesta tästä kumpusi liikkuva festivaali heinäkuussa 2013 Tornionjoella, Tornion ja Ylitornion kylissä ja rannoilla. Kaiken keskiössä oli mystinen 15-metrinen Siika, joka nousi jokea vastavirtaan. Jättiläissiika toimi viikon ajan tanssija Reijo Kelan performanssiteoksen näyttämönä kutsuen vaellussiikaa takaisin perinteisille kutupaikoilleen. Esitystaiteilija Katariina Angerian taiteilijaryhmä kulki festivaaliviikolla kylissä ja rannoilla ja tarjosi ainutkertaisia taide-elämyksiä vuorovaikutuksessa esityspaikan ja luonnon kanssa. Festivaali kuului osana Maaseudun Sivistysliiton toteuttamaa POUKAMA – Pohjoisen kalastuskulttuurin uudet mahdollisuudet -hanketta (2011-2014).