LUMOAVA

Kiteen Niinikummussa tehdään yhdessä lahopuuaitaa.

LUMOAVA – luonnon monimuotoisuus maaseudun voimavarana

Maaseudun Sivistysliiton ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisessä LUMOAVA-hankkeessa parannetaan luonnon monimuotoisuutta Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan maakunnissa.

Vuosien 2024-2026 aikana yhdessä kylien ja kuntien kanssa tehdään monimuotoisuustekoja, ja toimijoiden tietämystä, ymmärrystä ja yhteistyötä luonnonmonimuotoisuuteen ja ympäristönhoitoon liittyen lisätään. Työpajoissa ja tapahtumissa osallistujat omaksuvat hyviksi havaittuja toimintatapoja ja käytäntöjä sekä uusia taitoja osaksi omaa elämäänsä.

Käytännön toteutusmuotona ovat yhdessä suunnitellut, kylillä ja taajamissa toteutettavat konkreettiset toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Hankkeessa toteutetaan konkreettinen monimuotoisuustoimenpide tai -teko vähintään 30 kylän tai muun yhteisön sekä yhdeksän kunnan kanssa. Toinen hankkeen toteutuksen keskeinen elementti on luonnon monimuotoisuutta edistävien tekojen toteuttamiseen liittyvän tutkimustiedon tuominen toimijoiden käyttöön tutkimustietoon pohjaavien monimuotoisuustoimenpiteiden toteuttamisen kautta, sekä tehtyjen käytännön tekojen vaikutusten arviointi ja analysointi sekä tulosten levittäminen.
Hankkeen toteuttaminen koostuu kahdesta työpaketista;

  • Kyläpaketti, jossa kylien ja maaseudun yhteisöjen kanssa tehdään konkreettisia
    monimuotoisuustekoja ja esitetään tutkimukseen perustuvaa tietoa niiden vaikutuksista
  • Kuntapaketti, jossa kirkonkyliä ja taajamia aktivoidaan toimenpiteisiin ja kunnille tarjotaan tietoa
    ja tukea lumo -työssä ja toimijoiden motivoimisessa

Hankkeen päähakija on Maaseudun Sivistysliitto ja hankekumppani Suomen ympäristökeskus SYKE. Hanke saa rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 698 014,50 €, siihen on saatu 100 % tuki Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten kautta.