Kuntakumppanuutta

Kunnille, jotka haluavat kuulla kuntalaisiaan

Tulevaisuuden kunnan tehtävä on huolehtia kunnan elinvoimasta ja kuntalaistensa hyvinvoinnista sekä tukea kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Maaseudun Sivistysliitto tuo kuntalaiset mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen. Maaseudun Sivistysliitto työskentelee kehittämis- ja tutkimushankkeiden, sekä Maahenki -yrityksensä kautta vuoropuhelun lisäämiseksi ja tuo uusia välineitä ja luovia toteutuksia kuntalaisten kuulemiseen ja asukkaiden osallisuuden vahvistamiseen. Tutustu tästä toimintaamme ja kerro, missä voisimme olla avuksi – ideoidaan yhdessä lisää!

Tuodaan yhdessä kuuluviin myös ne äänet, jotka eivät aina helposti kuulu. 

Kuntakumppanuus tarkoittaa palvelujen kehittämistä ja strategiatyötä yhdessä kuntalaisten kanssa

Kumppanuuden edellytyksiä ovat yhteisen tavoitteen löytäminen ja kaikkien osapuolien sitoutuminen yhteisesti sovittuun. Onnistuneen kumppanuuden kautta kunnat paikallisyhteisöinä vahvistuvat ja toiminnan kautta on mahdollista lisätä kuntien elinvoimaisuutta vahvistamalla paikallisia erityispiirteitä ja vahvuuksia. Vahva ja elinvoimainen paikallisyhteisö pystyy myös nykyistä paremmin huolehtimaan yksittäisten kuntalaisten hyvinvoinnista.

Maahenki on kumppani osallisuuden vahvistamisessa

Tutustu Maahengen tarjoamiin palveluihin ja kumppanuuksiin eri puolilla Suomea.

Maahenki