Kuntakumppanuutta

Kunnille, jotka haluavat kuulla kuntalaisiaan

Maaseudun Sivistysliitto pyrkii siihen, että elämä kaikkialla Suomessa on antoisaa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen.

Tulevaisuuden kunnan tehtävä on huolehtia kunnan elinvoimasta ja kuntalaistensa hyvinvoinnista sekä tukea kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään. Maaseudun Sivistysliitto MSL tuo kuntalaiset mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen. Maaseudun Sivistysliitto tarjoaa kunnille uusia välineitä ja luovia toteutuksia kuntalaisten kuulemiseen ja asukkaiden osallisuuden vahvistamiseen. Tutustu tästä toimintaamme ja kerro, missä voisimme olla kunnallenne avuksi – ideoidaan yhdessä lisää!

Tuodaan yhdessä kuuluviin myös ne äänet, jotka eivät aina helposti kuulu. 

Kuntakumppanuus tarkoittaa palvelujen kehittämistä ja strategiatyötä yhdessä kuntalaisten kanssa

Kumppanuuden edellytyksiä ovat yhteisen tavoitteen löytäminen ja kaikkien osapuolien sitoutuminen yhteisesti sovittuun. Onnistuneen kumppanuuden kautta kunnat paikallisyhteisöinä vahvistuvat ja toiminnan kautta on mahdollista lisätä kuntien elinvoimaisuutta vahvistamalla paikallisia erityispiirteitä ja vahvuuksia. Vahva ja elinvoimainen paikallisyhteisö pystyy myös nykyistä paremmin huolehtimaan yksittäisten kuntalaisten hyvinvoinnista.

Osallisuus kortilla?

Tutustu materiaaliin, jossa on esitelty niitä menetelmiä, joiden on todettu innostavan ihmisiä tulemaan mukaan sekä tekemään yhdessä ja yhteiseksi hyväksi. Nämä menetelmät ovat myös sellaisia,jotka vahvistavat osallistujia, tuovat ihmisten oman osaamisen esiin ja lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Katsasta hyviä käytäntöjä, ota yhteyttä, luodaan yhdessä uusia!

Osallisuus kortilla?

Ota yhteyttä