Luovakunta-osaamispaja

Oppia ja työkokemusta aidoissa kuntien kehittämisprojekteissa

Kunta olemme me -hankkeen kaikki Luovakunta-osaamispajat on pidetty vuosien 2021-2022 aikana. Kunta olemme me -hanke jatkuu lokakuun 2023 loppuun saakka.

Hankkeen loppuaikana juurrutetaan koulutusmallin avulla hankkeen hyviä käytäntöjä eri kuntiin. Koulutuksessa tutustutaan yhteiskehittämisen perusteisiin ja menetelmiin sekä opastetaan kuntia hyödyntämään Kunta olemme me -loppujulkaisun Itu-suunnittelupeliä omassa kehittämistyössä.

Koulutusmallilla vahvistetaan myös kuntien valmiuksia hyödyntää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien osaamista ja potentiaalia kuntien kehittämisprosesseissa sekä näiden ryhmien itsensä ymmärrystä eri työmahdollisuuksista ja omasta osaamisestaan.

Luovakunta-osaamispajat 2021-2022

Oletko vastavalmistunut, esimerkiksi alue- tai yhteisökehittämisen tai luovan alan ammattilainen tai kiinnostunut näistä aloista? Tarvitsetko asiantuntijan työkalupakkiisi osaamista yhteiskehittämisestä? Voisitko hyödyntää osaajana taitojasi kohteissa, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi? Tule oppimaan aitojen kuntakehittämiskohteiden parissa! Toiminta-alueemme on Pohjois-Pohjanmaa ja työskentelemmme enimmäkseen etänä, joten voit olla mistä päin maakuntaa vain.

Osallisuuden edistäminen ja yhteiskehittäminen nähdään kunnissa ja julkisella sektorilla yhä tärkeämpänä. Ihmisten tavoittamiseksi halutaan löytää monipuolisia ja luovia menetelmiä. Yhteiskehittämällä luodaan parempia ja saavutettavampia palveluja meille kaikille.

Mikä on Luovakunta-osaamispaja?

Luovakunta-osaamispaja on käytännönläheinen ja ilmainen täydennyskoulutus, jonka voit suorittaa menettämättä työttömyysetuutta – viikkotunteja on alle 25. Halutetessasi saat osallistumisesta 10 op OmaOpintopolku -palveluun! Osaamispajassa on mahdollista suorittaa myös työharjoittelu, työkokeilu tai koulutussopimus.

Luovakunta-osaamispajat on suunnattu ensisijaisesti nuorille, alle 29-vuotiaille alue- ja yhteisökehittämisen ja luovien alojen ammattilaisille tai näistä aloista kiinnostuneille työttömille työnhakijoille.

Pääset hyödyntämään ja vahvistamaan osaamistasi uudella tavalla, kuntakehittämisen kentällä, sekä oppimaan uutta ja löytämään itsellesi uusia työllistymisen mahdollisuuksia.

Käytämme kehittämistyössä monenlaisia luovia yhteisökehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Ajattelin aiemmin varsin kapeasti oman ammattini työllistymismahdollisuuksista. Luovakunta-osaamispajassa ymmärrykseni siitä, mitä kaikkea muuta koulutukseni mahdollistaa, laajeni huomattavasti.

Luovakunta-osallistuja

Osallistujien kokemuksia

Lue ensimmäisten Luovakunta-osaamispajalaisten blogista, mitä kaikkea he ovat oppineet!

Uusia suuntia, käytännön kokemusta, rohkeutta – ja paljon muuta! Tutustu luovakuntalaisten kokemuksiin.

Tätä pääset tekemään

Vuoden 2021 ja 2022 aikana olemme kuulleet Hailuodon ja Vaalan kuntalaisia, ja saaneet lukuisia kehittämiskohteita, joista ainakin näiden parissa työskennellään.

Hailuodon Hyypänmäki ja Marjaniemen Majakan juhlavuosi

Hyypänmäki on nykyisellään lähinnä talviliikuntapaikka latuineen ja pulkkamäkineen. Kesällä alueella risteilee lukuisia polkuja. Hyypässä sijaitsee myös historiallisesti merkittävä Pakopirtin rotko, Isonvihan aikainen piilopaikka. Hyyppä on täynnä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joita kehittämällä alueesta voidaan saada nykyistä vetovoimaisempi.

Hailuodon Marjaniemen majakka täyttää vuonna 2022 pyöreät 150 vuotta.

Mitä Luovakunta-osaamispajassa voidaan yhdessä kuntalaisten ja kunnan kanssa sekä Hyypän alueelle että majakan juhlistamiseksi kehittää?

Vaalan keskusta ja tori, uusi nuorisotila ja kunnan esteettömyys

Vaalan torille toivotaan viihtyisyyttä, elämää ja toimintoja. Sijainti keskellä kylää on houkutteleva.

Vaalan nuorisotila siirtyy uuteen osoitteeseen keskustaan. Kunta on pyytänyt osaamispajaa konseptoimaan ja kehittämään tilaa yhdessä käyttäjien kanssa.

Esteettömyys on monia arjessa koskettava asia. Miten Vaalaa voitaisiin kehittää esteettömäksi?

Luovakunta-osaamispajassa laitamme ideat lentoon, ja alamme yhdessä vaalalaisten kanssa viedä toiveita kohti konkretiaa!

Penkkikahvila Hailuodossa

Karttamenetelmällä selvitettiin kuntalaisten lempipaikkoja ja kehittämisen kohteita.
Kehittämisilta Hailuodon Hyypässä 2021.
Neljä henkilöä tekevät jäniksen muotoista lumiveistosta Vaalan torilla.
Lumenveistoa Vaalan torilla talvella 2022. Tapahtumalla heräteltiin keskustelua torin kehittämisideoista.
Vaalan Toiveiden Torilla 2021 kerättiin kuntalaisten ideoita.
Kaksi maalaria maalaa seinää valkoiseksi suojahaalareissaan.
Vaalan nuorisotilan maalaustalkoot 2022.

Lataa Luovakunta-esite

Haluatko kysyä lisää?

Luovakunta-osaamispajat ovat osa Kunta olemme me -hanketta. Hankkeen toteuttaa Maaseudun Sivistysliitto ja sitä rahoittaa Euroopaan sosiaalirahasto ESR sekä Hailuodon ja Vaalan kunnat.