Luovakunta-osaamispaja

Oppia ja työkokemusta aidoissa kuntien kehittämisprojekteissa

Oletko vastavalmistunut alue- tai yhteisökehittämisen ammattilainen? Tarvitsetko asiantuntijan työkalupakkiisi osaamista yhteiskehittämisestä? Entä voisitko hyödyntää luovan alan osaajana taitojasi kohteissa, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi? Tule oppimaan aitojen kehittämiskohteiden parissa Hailuodon ja Vaalan kunnissa! Toimimme enimmäkseen etänä, joten voit olla mistä päin vaan Pohjois-Pohjanmaata.

Osallisuuden edistäminen ja yhteiskehittäminen nähdään kunnissa yhä tärkeämpänä. Asukkaiden tavoittamiseksi halutaan löytää monipuolisia ja luovia keinoja, ja tässä kohtaa tuomme sinut ja kunnan yhteen!

Nuori nainen olkihattu päässä hymyilee kameralle vanhassa hirsitalossa.
Mikä on Luovakunta-osaamispaja?

Luovakunta-osaamispajat on suunnattu ensisijaisesti nuorille, alle 29-vuotiaille alue- ja yhteisökehittämisen ja luovien alojen ammattilaisille tai näistä aloista kiinnostuneille työttömille työnhakijoille.

Pääset hyödyntämään ja vahvistamaan osaamistasi uudella tavalla, kuntakehittämisen kentällä, sekä oppimaan uutta ja löytämään itsellesi uusia työllistymisen mahdollisuuksia.

Käytämme kehittämistyössä monenlaisia luovia yhteisökehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä.

Nuori nainen puhuu kuulijoille

AIKATAULU

Kesäkuu 2021
Kesäkurssit kohdekunnissa. Voit tulla kokeilemaan, olisiko tämä sinun juttusi!
Vko 23,  7.-11.6. Hailuoto, Hyyppä: Aletaan luoda yhteisöllistä paikkaa, historia huomioiden.

Vko 26,  28.6.-1.7. Vaala: Aloitustempaus keskustan ja torin ilmeen kohentamiselle. Kuntalaisten kuulemista ja palvelumuotoilun menetelmiä.

9.8. – 31.10.2021
Ensimmäinen kolmen kuukauden mittainen Luovakunta-osaamispaja.

Lähtiessäsi mukaan elokuussa 2021 osallistut kolmen kuukauden mittaiseen Luovakunta-osaamispajaan (3 pv/vko, 7 h/pv). Projektia tehdään sekä etänä että mahdollisuuksien mukaan myös paikan päällä kohdekunnissa. Osallistuaksesi tarvitset internetyhteyden, mikrofonin ja web-kameran.

Projekti, jota pääset toteuttamaan, voisi olla vaikka jompi kumpi näistä

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kunta haluaa kuulla kuntalaisia kevyen liikenteen väylän rakentamisesta. Aihe on herättänyt paljon keskustelua ja asiasta ollaan montaa mieltä – on tärkeää luoda yhteinen ymmärrys.

Luovakunta-ryhmä tarttuu toimeen. Ensin sovitaan kunnan kanssa tavoitteet, joihin halutaan vastauksia: mitä kysytään, keneltä kysytään. Valitaan tai luodaan osallistavat menetelmät, joilla kuntalaisia kuullaan. Toteutetaan kuuleminen ja tehdään dokumentaatio. Lopuksi viedään kuulemisen tulokset kunnalle, eli viranhaltijoille ja päättäjille päätöksenteon tueksi.

Matkailukohde uuteen kukoistukseen

Kunnassa halutaan herättää eloon hieman unholaan jäänyt luontomatkailualue. Kunnassa mietitään mm. miten kävijöitä houkuttellaan, miten kohteesta viestitään ja markkinoidaan.

Luovakunta-ryhmä saapuu paikalle. Kohdetta aletaan miettiä palvelumuotoilun näkökulmasta ja sen menetelmiä käyttäen: minkä tarpeen palvelu täyttää, mitä siltä odotetaan, miten tavoitetaan asiakkaat jne.

Projektin aikana tehdään testauksia ja käytännön kokeiluja sekä toimitaan vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Projektin päätteeksi suunnitelma luovutetaan kunnan käyttöön ja pidetään juhlat, johon kutsutaan kaikki kuntalaiset!

Haluatko kysyä lisää?

Luovakunta-osaamispajat ovat osa Kunta olemme me -hanketta. Hankkeen toteuttaa Maaseudun Sivistysliitto ja sitä rahoittaa Euroopaan sosiaalirahasto ESR sekä Hailuodon ja Vaalan kunnat.