KestäväMaaseutu

Mitä on hyvä elämä maaseudulla?

KestäväMaaseutu -hankkeen toimintoja vietiin eteenpäin kolmen toteuttajatahon yhteistyönä. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on Maaseudun Sivistysliitto ja hanketta toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton kanssa.

Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä, Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista.

KestäväMaaseutu -hanke oli yksi neljästä tutkimus- ja kehittämishankkeesta, jossa tutkittu sitä, mitä hyvä elämä maaseudulla vaatii toteutuakseen. Tässä hankkeiden huomiot kiteytetysti:

Kuntien koosteet keskusteluista ja paikalliset suositukset:


Itä-Suomen yliopiston ja Kuntaliiton yhteyshenkilöt:

Mari Kattilakoski (YTL)
Projektitutkija, Karjalan tutkimuslaitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
mari.kattilakoski@uef.fi
Puh. 050 4494 896
PL 111, 80101 Joensuu
Hankkeet ja julkaisut

Päivi Kurikka
Erityisasiantuntija, Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2509, +358 50 301 9068
paivi.kurikka@kuntaliitto.fi
Twitter@paivikurikka1

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje