Luovakunta-kokemuksia

Osaamispajassa kuntalaisten kuulemisen perusteella syntynyt visiokuva Vaalan torialueesta.
Kuva: Sara Rundelin.

Tätä kaikkea on Luovakunta-osaamispaja!

UUSIA SUUNTIA ELÄMÄÄN

Aiempi urapolkuni tyssäsi sairastumiseen ja nyt olen uusien valintojen edessä. Luovakunta-osaamispaja on avartanut näkemystäni mm. siitä miten kunta voisi olla työnantajani. Koen saaneeni osaamispajasta paljon uusia välineitä ja ideoita, joita voin hyödyntää urapolullani tulevaisuudessa lähdinpä sitten jatkamaan työskentelyä markkinoinnin saralla tai jollain uudella alalla. Näen osallistamisen ja palvelumuotoilun arvokkaaksi osaamiseksi missä tahansa ammattitoiminnassa, joka pitää sisällään ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

KÄYTÄNNÖN TYÖKOKEMUSTA KORKEAKOULUTETULLE

Yliopistossa minusta tuli alani asiantuntija, mutta miten hyödyntää osaamistani käytännössä? Luovakunta-osaamispajassa sain konkreettista kokemusta siitä, miten asiat käytännössä etenevät. Ymmärsin, että kunta- ja aluekehittämiseen ei liity mitään mystiikkaa. Osaamispaja antoi minulle hyvää kokemusta kuntaorganisaatioiden ja yhdistysten toiminnasta sekä siitä, kuinka eri tahojen yhteistyötä voidaan edistää ja vaalia. Osaamispajan ansiosta luottamukseni omaan osaamiseeni kasvoi huomattavasti. Tämän lisäksi sain paljon työkaluja yhteisökehittämiseen sekä rohkeutta luovaan ajatteluun työelämässä.

OMAN OSAAMISEN MAHDOLLISUUKSIEN YMMÄRTÄMINEN

Ajattelin aiemmin varsin kapeasti oman ammattini työllistymismahdollisuuksista. Opettajaopiskelijasta tulee opettaja ja graafisen suunnittelun opiskelija työllistyy mainostoimistoon. Luovakunta-osaamispajassa ymmärrykseni siitä, mitä kaikkea muuta koulutukseni mahdollistaa, laajeni huomattavasti. Pääsin hyödyntämään visuaalista osaamistani luovasti kuntatyössä ja ymmärsin, että työllistymisen kenttä on huomattavasti laajempi kuin mitä olin kuvitellut.

EI LEIKKIÄ VAAN AITOA KEHITTÄMISTYÖTÄ

Ammattiopinnoissa teimme paljon harjoituksia kuvitteellisille asiakkaille. Luovakunta-osaamispajassa toiminta oli aitoa kehittämistä oikeissa kehittämiskohteissa Hailuodossa ja Vaalassa. Tuntui siltä, että tekemisellä oli aidosti merkitystä ja samalla työ oli vastuullista. Ymmärsin oman tekemiseni merkityksen laajemmassa mittakaavassa ja sain arvokasta kokemusta työskentelystä monialaisen tiimin jäsenenä.

ROHKEUTTA VUOROVAIKUTUKSEEN

Olen ujo, hiljainen, helposti ahdistuva. Ihminen, jonka ajattelin olevan kykenemätön yhteisökehittämiseen.  Minusta tuntui, etten oikein osaa olla ihmisten kanssa. Tämän takia minulle tuli yllätyksenä kuinka luonnollinen hommassa olinkaan. Luonnollisuus tuli niin yllättäen, sanat lähtivät änkyttämättä liikkeelle. Tämä oli omaa kehittymistäni ajatellen yksi tärkeimmistä oppimiskokemuksistani Luovakunta-osaamispajassa.

DIGILOIKKAA

Minulla ei ollut ennen Luovakunta-osaamispajaan osallistumista mitään kokemusta työskentelystä etäyhteydellä ja nyt nautin jopa etätyöpajojen fasilitoimisesta! Osaan nyt toimia Teamsissa luontevasti ja minulla on eväitä hyödyntää myös muita digitaalisia yhteiskehittämisen alustoja. Koen saaneeni osaamispajan kautta lisää kokemusta ja itsevarmuutta, jotka madaltavat merkittävästi kynnystäni osallistua vastaavaan toimintaan myös tulevaisuudessa. Sain arvokasta perspektiiviä erilaisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita etätyöskentelyyn liittyy.

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan seuraavaan Luovakunta-osaamispajaan!

Lue lisää Luovakunta-osaamispajan sisällöstä