Osallisuuskahvit

Katso tulevat #osallisuuskahvit tapahtumakalenteristamme ja ilmoittaudu mukaan!

Kootut kahvipöytäkuulumiset

#osallisuuskahvit-webinaarimme ovat syksystä 2020 lähtien koonneet yhteen kunnan viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, tutkijoita, kehittäjiä, asiantuntijoita ja monia muita osallisuudesta kiinnostuneita. Kokosimme yhteen sen, mistä kaikesta kahveilla onkaan keskusteltu.

Toukokuu 2023: Kevätjuhla – miten kotikunta voi vahvistaa sidettä pois muuttaviin nuoriin?

Toukokuussa kahviteltiin kevätjuhlan hengessä. Kevätjuhlan ja kesän jälkeen moni koulunsa päättävä nuori suuntaa muualle ja side synnyinpaikkakunnan yhteisöihin katoaa. Miten kunta voi vahvistaa yhteyttä poislähteviin nuoriin, jotka voivat jonain päivänä tulla myös takaisin? Vinkkejä antoivat Saarijärven kaupungin hyvinvointikoordinaattori Anu Kinnunen ja Maaseudun Sivistysliiton koulutussuunnittelija Jussi Keränen.

Jussi Keräsen esitys: Ystäväni-kirja nuorten kuulemisen apuna

Anu Kinnusen esitys: Vaikuta ja osallistu! Nuoret mukaan kotikunnan kehittämiseen

Huhtikuu 2023: Turvallisuus kuuluu meille kaikille

Huhtikuun #osallisuuskahvien aiheena oli kokonaisturvallisuus. Vieraina pelastusylitarkastaja Jari Lepistö sisäministeriöstä ja Eeva Kröger Pohjois-Karjalan sydänpiirin Kylän syke -hankkeesta.
Alustukset ladattavissa:

Jari Lepistön alustus
Eeva Krögerin alustus

Maaliskuu 2023: Maaseutujen lasten koettu hyvinvointi ja liikkuminen

Maaliskuun aiheena oli maaseudun lasten koettu hyvinvointi ja liikkuminen.

Valtion liikuntaneuvoston erityisasiantuntija Saku Rikala ja Pudasjärven kaupungin hyvinvointipäällikkö Outi Nivakoski.

Saku Rikalan esitys

Outi Nivakosken esitys

Helmikuu 2023: Kunta kaverina – toimiva kotikuntasuhde on suuri voimavara

Ystävänpäivän #osallisuuskahveilla alustajina olivat väitöskirjatutkija Katja Rinne-Koski Helsigin yliopiston Ruralia-instituutista ja koordinaattori Riina Koivisto Kotiseutuliitosta.

Katja Rinne-Kosken esitys: Kunta ja monipaikkainen asukas

Riina Koiviston esitys: Vahvoilta juurilta kohti tulevaisuutta

Joulukuu 2022: Yhteisöllinen johtaminen kunnassa ja yhteiskehittäminen

Asiantuntijavieraana tutkijatohtori Ulriika Leponiemi Tampereen yliopistosta.

Ulriika Leponiemen esitys: Yhteisöllisyys kunnan johtamisessa

Kunta olemme me -hankkeen loppujulkaisu sisältää asiantuntija-artikkeleita yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja yhteiskehittämisestä sekä Itu-suunnittelupelin, jonka avulla voidaan luoda yhteiskehittämisen suunnitelma.

Kunta olemme me -loppujulkaisu
Itu-suunnittelupeli

Lokakuu 2022: Älykäs sopeutuminen, älykäs uudistuminen, kohti kestävää tulevaisuutta

Asiantuntijavieraina Timo Hirvonen, Itä-Suomen yliopistosta ja

Nora Backlund, Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohankkeesta

Elokuu 2022: Kunta paranee puhumalla

Asiantuntijavieraina Laura Arikka Erätauko-säätiöstä ja Tarja Alainen Kannonkosken kunnasta
Erätauko-säätiö
Tarja Alaisen esitys, Osallisuuden arkea Kannonkoskella

Toukokuu 2022: Yhteiskehittäminen kunnan menetelmänä

Alustajat:
asiantuntija Ville Nieminen Kuntaliitosta ja hankeasiantuntija Laura Kelhä Limingan kunnasta.

Ville Niemisen esitys ”Työkaluja ja oppeja yhteiskehittämiseen”
Laura Kelhän esitys ”Limingan osallisuusohjelma ja osallisuusmuotoilu”

Huhtikuu 2022: Kylä nuoren kotina – Ymmärrä kuulumisen tärkeys

Alustajat:
Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, agrologi Belyta Tembo ja väitöskirjatutkija Marika Kettunen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö.

Tuomas Kuhmosen esitys
Belyta Tembon esitys
Marika Kettusen esitys

Helmikuu 2022: Yhteistyötä, iloa ja vuoropuhelua päätöksentekoon

Alustajat: Rosa Pakkanen, Niilo Hendolin ja Paula Huhtanen

Ilmianna kuntasi Ilopilkku

Iloisen päätöksenteon teemavuosi -sivusto

Tammikuu 2022: Miten tavoittaa heitä, joita on muutoinkin vaikea tavoittaa?

Alustajat:
Marko Nousiainen, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Katri Silvonen, monikulttuurisuustyön koordinaattori, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.
Alustukset:
Marko Nousiaisen esitys Heikoimmassa asemassa olevien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen

Katri Silvosen esitys Pakolaiset mukana heitä koskevien palvelujen kehittämisessä

Marraskuu 2021: Tarvitseeko yhteisöllisyys seiniä?

Alustajat: tutkija Sanna Ojalammi Jyväskylän yliopistosta ja kylätoimija Sanna Löytöjärvi Saarijärven Onnenlaakson kylältä.

Sanna Ojalammin esitys ”Paikkojen ja tilojen merkitys yhteisöissä”

Sanna Löytöjärven esitys ”Tarvitseeko kyläyhteisö seiniä”

Lokakuu 2021: Yhteisöllisyys pienen kunnan johtamisessa

Alustajat: kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Karvia ja kunnanjohtaja Aki Heiskanen Hailuoto.

Aki Heiskasen esitys ”Yhteisöllinen johtaminen kunnassa”

Syyskuu 2021: ”Hyvä elämä maaseudulla”

Alustajat: Ville Junnila ja Sanna Petäjämaa Luohuan kylä, Siikajoki ja tutkija Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto.

Mari Kattilakosken esitys ”Hyvä elämä maaseudulla – osallistavan toimintatutkimuksen avaamia näköaloja”.

Luohuan kylän Facebook-sivut

Toukokuu 2021: Osallisuuden rakenteita ja käytänteitä

Alustajat: tutkija Georg Boldt, Helsingin yliopisto, Leena Joutsenniemi

Georg Boldtin esitys ”Kolme havaintoa nuorille suunnatuista osallisuusrakenteista Suomessa”.

Huhtikuu 2021: Nuoret ja ilmasto. Miten voisimme parhaiten tukea nuorten osallisuutta ilmastoasioissa kunnissa?

Alustajat: Anni Katajikko Vaalan nuorisoneuvosto ja Eeva Närhi Keski-Suomen ilmastotiimi.

Maaliskuu 2021: Kuulemisesta konkretiaan. Miten kuntalaisten kokemustiedon hyödyntäminen nähdään kuntien uudistamisessa?

Alustajat: osallisuusasiantuntija ja tutkija Liisa Jurmu, POPsote ja yhteisökehittäjä, yhteisötaiteilija Riitta Johanna Laitinen, Maaseudun Sivistysliitto.

Liisa Jurmun esitys: Miten kuntalaisten kokemustiedon hyödyntäminen nähdään kuntien uudistamisessa?

Helmikuu 2021: Puhu minulle kauniisti, se lisää osallisuuttani

Alustajat:  Sofia Mänty (nyk. Tuovinen), kokemusasiantuntija ja Jussi Toivanen, valtioneuvoston viestintäosaston johtava asiantuntija.

Jussi Toivasen esitys ”Some- ja verkkohäirintä – mitä se on, miten siltä suojaudutaan”

Tammikuu 2021: Hei, haloo! Kuuleeko kotikunta nuorta aikuista? Miksi myös poismuuttaneiden osallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota?

Alustajat: väitöskirjatutkija Marika Kettunen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön Aluekehityksen ja -politiikan tutkimusryhmä ja kokemusasiantuntija liminkalaislähtöinen, Helsingissä opiskeleva Vilma Ylilauri.

Marika Kettusen esitys ”Nuorten aikuisten osallisuus alue- ja kuntakehityksessä”

Vilma Ylilaurin esitys ”Nuoren aikuisen puheenvuoro”

Marraskuu 2020: Mitä hyötyä on osallisuustyöstä? Ja mitä se vaatii?

Alustajat:  professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, Eliisa Tornberg Limingan kunta ja Julian Owusu Taiteen keskustoimikunta.

Aila-Leena Matthiesin esitys ”Osallisuuden lupaus ja petos”

Eliisa Tornbergin esitys ”Osallisuus osana arkea”

Julian Owusun esitys ”Osallistaminen = näkeminen”

Lokakuu 2020: Mitä tarkoittaa osallisuustyö kunnissa?Miten saat ihmiset mukaan kehittämistyöhön?

Alustajat: Niina Vuori/MSL  ja Päivi Kurikka Kuntaliitosta

Päivi Kurikan esitys ”Osallisuutta kunnissa”

Niina Vuoren esitys ”Case Viitasaari”

Kiinnostaako Maaseudun Sivistysliiton osallisuustyö? Tilaa osallisuuden oma uutiskirje!