Osallisuuskahvit

Katso tulevat #osallisuuskahvit tapahtumakalenteristamme ja ilmoittaudu mukaan!

Kootut kahvipöytäkuulumiset

#osallisuuskahvit-webinaarimme ovat syksystä 2020 lähtien koonneet yhteen kunnan viranhaltijoita, luottamushenkilöitä, tutkijoita, kehittäjiä, asiantuntijoita ja monia muita osallisuudesta kiinnostuneita. Kokosimme yhteen sen, mistä kaikesta kahveilla onkaan keskusteltu.

Joulukuu 2022: Yhteisöllinen johtaminen kunnassa ja yhteiskehittäminen

Asiantuntijavieraana tutkijatohtori Ulriika Leponiemi Tampereen yliopistosta.

Ulriika Leponiemen esitys: Yhteisöllisyys kunnan johtamisessa

Kunta olemme me -hankkeen loppujulkaisu sisältää asiantuntija-artikkeleita yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja yhteiskehittämisestä sekä Itu-suunnittelupelin, jonka avulla voidaan luoda yhteiskehittämisen suunnitelma.

Kunta olemme me -loppujulkaisu
Itu-suunnittelupeli

Lokakuu 2022: Älykäs sopeutuminen, älykäs uudistuminen, kohti kestävää tulevaisuutta

Asiantuntijavieraina Timo Hirvonen, Itä-Suomen yliopistosta ja

Nora Backlund, Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohankkeesta

Elokuu 2022: Kunta paranee puhumalla

Asiantuntijavieraina Laura Arikka Erätauko-säätiöstä ja Tarja Alainen Kannonkosken kunnasta
Erätauko-säätiö
Tarja Alaisen esitys, Osallisuuden arkea Kannonkoskella

Toukokuu 2022: Yhteiskehittäminen kunnan menetelmänä

Alustajat:
asiantuntija Ville Nieminen Kuntaliitosta ja hankeasiantuntija Laura Kelhä Limingan kunnasta.

Ville Niemisen esitys ”Työkaluja ja oppeja yhteiskehittämiseen”
Laura Kelhän esitys ”Limingan osallisuusohjelma ja osallisuusmuotoilu”

Huhtikuu 2022: Kylä nuoren kotina – Ymmärrä kuulumisen tärkeys

Alustajat:
Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, agrologi Belyta Tembo ja väitöskirjatutkija Marika Kettunen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikkö.

Tuomas Kuhmosen esitys
Belyta Tembon esitys
Marika Kettusen esitys

Helmikuu 2022: Yhteistyötä, iloa ja vuoropuhelua päätöksentekoon

Alustajat: Rosa Pakkanen, Niilo Hendolin ja Paula Huhtanen

Ilmianna kuntasi Ilopilkku

Iloisen päätöksenteon teemavuosi -sivusto

Tammikuu 2022: Miten tavoittaa heitä, joita on muutoinkin vaikea tavoittaa?

Alustajat:
Marko Nousiainen, Yhdenvertaisuus ja osallisuus -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Katri Silvonen, monikulttuurisuustyön koordinaattori, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys.
Alustukset:
Marko Nousiaisen esitys Heikoimmassa asemassa olevien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen

Katri Silvosen esitys Pakolaiset mukana heitä koskevien palvelujen kehittämisessä

Marraskuu 2021: Tarvitseeko yhteisöllisyys seiniä?

Alustajat: tutkija Sanna Ojalammi Jyväskylän yliopistosta ja kylätoimija Sanna Löytöjärvi Saarijärven Onnenlaakson kylältä.

Sanna Ojalammin esitys ”Paikkojen ja tilojen merkitys yhteisöissä”

Sanna Löytöjärven esitys ”Tarvitseeko kyläyhteisö seiniä”

Lokakuu 2021: Yhteisöllisyys pienen kunnan johtamisessa

Alustajat: kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma Karvia ja kunnanjohtaja Aki Heiskanen Hailuoto.

Aki Heiskasen esitys ”Yhteisöllinen johtaminen kunnassa”

Syyskuu 2021: ”Hyvä elämä maaseudulla”

Alustajat: Ville Junnila ja Sanna Petäjämaa Luohuan kylä, Siikajoki ja tutkija Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto.

Mari Kattilakosken esitys ”Hyvä elämä maaseudulla – osallistavan toimintatutkimuksen avaamia näköaloja”.

Luohuan kylän Facebook-sivut

Toukokuu 2021: Osallisuuden rakenteita ja käytänteitä

Alustajat: tutkija Georg Boldt, Helsingin yliopisto, Leena Joutsenniemi

Georg Boldtin esitys ”Kolme havaintoa nuorille suunnatuista osallisuusrakenteista Suomessa”.

Huhtikuu 2021: Nuoret ja ilmasto. Miten voisimme parhaiten tukea nuorten osallisuutta ilmastoasioissa kunnissa?

Alustajat: Anni Katajikko Vaalan nuorisoneuvosto ja Eeva Närhi Keski-Suomen ilmastotiimi.

Maaliskuu 2021: Kuulemisesta konkretiaan. Miten kuntalaisten kokemustiedon hyödyntäminen nähdään kuntien uudistamisessa?

Alustajat: osallisuusasiantuntija ja tutkija Liisa Jurmu, POPsote ja yhteisökehittäjä, yhteisötaiteilija Riitta Johanna Laitinen, Maaseudun Sivistysliitto.

Liisa Jurmun esitys: Miten kuntalaisten kokemustiedon hyödyntäminen nähdään kuntien uudistamisessa?

Helmikuu 2021: Puhu minulle kauniisti, se lisää osallisuuttani

Alustajat:  Sofia Mänty (nyk. Tuovinen), kokemusasiantuntija ja Jussi Toivanen, valtioneuvoston viestintäosaston johtava asiantuntija.

Jussi Toivasen esitys ”Some- ja verkkohäirintä – mitä se on, miten siltä suojaudutaan”

Tammikuu 2021: Hei, haloo! Kuuleeko kotikunta nuorta aikuista? Miksi myös poismuuttaneiden osallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota?

Alustajat: väitöskirjatutkija Marika Kettunen Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön Aluekehityksen ja -politiikan tutkimusryhmä ja kokemusasiantuntija liminkalaislähtöinen, Helsingissä opiskeleva Vilma Ylilauri.

Marika Kettusen esitys ”Nuorten aikuisten osallisuus alue- ja kuntakehityksessä”

Vilma Ylilaurin esitys ”Nuoren aikuisen puheenvuoro”

Marraskuu 2020: Mitä hyötyä on osallisuustyöstä? Ja mitä se vaatii?

Alustajat:  professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto, Eliisa Tornberg Limingan kunta ja Julian Owusu Taiteen keskustoimikunta.

Aila-Leena Matthiesin esitys ”Osallisuuden lupaus ja petos”

Eliisa Tornbergin esitys ”Osallisuus osana arkea”

Julian Owusun esitys ”Osallistaminen = näkeminen”

Lokakuu 2020: Mitä tarkoittaa osallisuustyö kunnissa?Miten saat ihmiset mukaan kehittämistyöhön?

Alustajat: Niina Vuori/MSL  ja Päivi Kurikka Kuntaliitosta

Päivi Kurikan esitys ”Osallisuutta kunnissa”

Niina Vuoren esitys ”Case Viitasaari”

Kiinnostaako Maaseudun Sivistysliiton osallisuustyö? Tilaa osallisuuden oma uutiskirje!