Kunta olemme me

Ihmet juttelevat iloisina, nainen ja mies istuvat sohvalla, kolme naista lattialla.

Kuntakehittämistä uudella otteella

Kunta olemme me -hankkeessa kuntien kehittämistyöhön tuodaan mukaan nuorten osaamista ja kuntayhteisön asiantuntijuutta.

Hankkeen sisältöä on toteutettu vuosina 2021-2022 kolmen kuukauden mittaisissa Luovakunta-osaamispajoissa.

”Kunta olemme me” on saanut jatkoaikaa lokakuuhun 2023 saakka. Jatkoajalla juurrutetaan hankkeen hyviä käytäntöjä eri kuntiin. Kunta olemme me- ja Kestävä maaseutu -hankkeiden kokemuksia yhdistävässä Yhteisölähtöinen kunta -valmennuksessa tutustutaan osallisuustyön ja yhteiskehittämisen perusteisiin ja menetelmiin. Valmennuksessa hyödynnetään myös Kunta olemme me -loppujulkaisua ja Itu-suunnittelupeliä.

Jatkoajalla vahvistetaan myös kuntien valmiuksia hyödyntää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien osaamista ja potentiaalia kuntien kehittämisprosesseissa sekä näiden ryhmien itsensä ymmärrystä eri työmahdollisuuksista ja omasta osaamisestaan.

Luovakunta-osaamispajat

Luovakunta-osaamispajat yhdistivät hankkeen kaksi päätavoitetta: tarjota täydennyskoulusta ja työelämäkokemusta alue- ja yhteisökehittämisen sekä luovien alojen koulutuksen saaneille nuorille, sekä kehittää Vaalan ja Hailuodon kuntien palveluita kuntalaisia osallistavin menetelmin. Hankkeessa toimivat nuoret toteuttivat kehittämistyötä kunnissa.

Ajattelin aiemmin varsin kapeasti oman ammattini työllistymismahdollisuuksista. Opettajaopiskelijasta tulee opettaja ja graafisen suunnittelun opiskelija työllistyy mainostoimistoon. Luovakunta-osaamispajassa ymmärrykseni siitä, mitä kaikkea muuta koulutukseni mahdollistaa, laajeni huomattavasti. 

Luovakunta-osaamispajan osallistuja

Nuoret osaajat ovat saaneet sekä täydennyskoulutusta että työkokemusta aitojen kehittämistoimien parissa. Osallistujat ovat saaneet uusia näkökulmia osaamiseensa, oppineet yhteisökehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä sekä päässeet soveltamaan oppimaansa oikeissa kuntakehittämisen prosesseissa hankkeen kohdekunnissa. Kunnat ovat saaneet käyttöönsä monipuolista ammattitaitoa ja sitä kautta tuoreita näkökulmia palveluidensa kehittämiseen.

Lue hankkeen kuvaus EURA-tietopalvelusta >

Hankeaika 1.3.2021-31.10.2023