Kunta olemme me

Ihmet juttelevat iloisina, nainen ja mies istuvat sohvalla, kolme naista lattialla.

Luovuutta kuntakehittämiseen ja työllistymisnäkymiä nuorille osaajille

Mitä syntyy, kun luovien alojen ja alue- ja yhteisökehittämisen osaajat tuodaan mukaan kuntien kehittämisprosesseihin?

Kunta olemme me -hankkeessa on kaksi päätavoitetta: tarjoamme täydennyskoulusta ja työelämäkokemusta alue- ja yhteisökehittämisen sekä luovien alojen koulutuksen saaneille nuorille, sekä kehitämme Vaalan ja Hailuodon kuntien palveluita kuntalaisia osallistavin menetelmin. Hankkeessa toimivat nuoret toteuttavat kehittämistyötä kunnissa.

Hanke toteutetaan kolmen kuukauden mittaisissa Luovakunta-osaamispajoissa, joihin nuoret työnhakijat voivat ilmoittautua. Jokaisessa pajassa toteutetaan alusta loppuun yksi projekti, jonka sisältö riippuu osaamispajan osallistujista. Kehittämiskohteet sovitaan kuntien edustajien kanssa. Osaamispajat ovat maksuttomia ja niistä saa todistuksen. Työskentely tapahtuu suurelta osin etänä, joten osallistua voi mistä päin Pohjois-Pohjanmaata tahansa.

Ajattelin aiemmin varsin kapeasti oman ammattini työllistymismahdollisuuksista. Opettajaopiskelijasta tulee opettaja ja graafisen suunnittelun opiskelija työllistyy mainostoimistoon. Luovakunta-osaamispajassa ymmärrykseni siitä, mitä kaikkea muuta koulutukseni mahdollistaa, laajeni huomattavasti. 

Luovakunta-osaamispajan osallistuja

Nuoret osaajat saavat yhtä aikaa täydennyskoulutusta ja työkokemusta aitojen kehittämistoimien parissa. Osallistujat tarkastelevat osaamistaan uusin silmin, oppivat yhteisökehittämisen ja palvelumuotoilun menetelmiä sekä pääsevät soveltamaan oppimaansa oikeissa kuntakehittämisen prosesseissa hankkeen kohdekunnissa. Kunnat saavat käyttöönsä monipuolista ammattitaitoa ja sitä kautta tuoreita näkökulmia palveluidensa kehittämiseen.

  • Osaajat löytävät itselleen uusia työmahdollisuuksia ja -menetelmiä
  • Kuntalaisia kuullaan paremmin ja monipuolisemmin
  • Osallisuus vahvistuu
  • Kuntien palvelut paranevat ja strategia tulee tutuksi asukkaille

Lue hankkeen kuvaus EURA-tietopalvelusta >

Hankeaika 1.3.2021-28.2.2023