Pohditko, miten saada ihmiset osallistumaan yhteisiin asioihin tai miten tuoda kaikkien ääni kuuluviin?  Hyvä. Ehkä voin auttaa sinua siinä.

Vahva kansalaisyhteiskunta koostuu meistä ihmisistä ja halusta tehdä jotain yhteistä hyvää. Yhteisen hyvän ymmärrys puolestaan rakentuu vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kesken – se ei koskaan synny tyhjästä eikä yksin.

Asettuminen dialogiin ja itsensä altistaminen erilaisille näkemyksille ei kuitenkaan ole helppoa. Dialogi (toisen kuunteleminen, omien ajatusten ja mielipiteiden kertominen) syntyy aina prosessissa, mikä vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Se vaatii myös rohkeutta sanoa ja taitoa kuunnella. Osapuolten on siedettävä sitä, ettei valmiita vastauksia ole tai niitä voi olla monenlaisia. Dialogissa itse prosessi on vähintään yhtä tärkeä kuin prosessin tuloksena syntynyt vastaus. 

Mietitäänkö yhdessä teille sopivaa tapaa käydä vuoropuhelua?