Osallisuuden vuosi 2022 – kuplista kohtaamiseen

Maahenki, Osallisuus, Blogi
osallisuus, yhteiskehittäminen

Kirjoittaja: Virpi Harilahti-Juola

Mitä jos suhde omaan kuntaan olisi kuin ystävyyssuhde? Ystäväni-kirja on työkalu kuntasuhteen ylläpitämiseen.
https://msl.fi/material/ystavani-kirja-kunnille/

Olen ollut tänä vuonna usein mukana keskusteluissa, joissa on puhuttu kuplista. Niistä on oltu huolissaan ja ne on nähty ihmisten välisen eriytymisen vauhdittajina. Niin kuin ne osaltaan ovatkin. Toisaalta voi ajatella, että kuplia on ollut aina eikä arki ole yhteisesti jaettua. Demokratiaan ja aktiiviseen kansalaisyhteiskuntaan kuitenkin kuuluu vahvasti ajatus siitä, että kaikki pidetään mukana eikä ketään jätetä. Voimme kaikki vaikuttaa siihen, että meillä olisi omassa elämässämme useita erilaisia kuplia, joiden kautta lisäämme omaa ymmärrystämme ihmisten erilaisesta arjesta, ajatuksista ja elämäntilanteista.

Tiedämme, että asettuminen dialogiin ja itsensä altistaminen erilaisille näkemyksille ei ole helppoa. Usein samassa keskustelussa osa osallistujista ajattelee jo tietävänsä, kun taas osa ei tiedä mitä ajatella. Näissä tilanteissa yhteentörmäys voi olla lähellä. Silloin punnitaan molemmin puolin kyky kuunnella ja tahto yrittää ymmärtää. Välillä meistä jokaisella on kiusaus kertoa miten asiat ovat, eikä aina jaksaisi toistaa tai kuunnella. Silloin äänensävyt saattavat kiristyä. Samalla hukkaa itseltään mahdollisuuden oppia jotain uutta.

Tukeaksemme rakentavaa vuoropuhelua, olemme vuoden aikana tuottaneet materiaalia, jonka avulla voi tuoda mukaan erilaisia näkökulmia ja etsiä yhteistä ymmärrystä monimutkaisista ilmiöistä. Viimeisimpänä on ilmestynyt julkaisu osallisuudesta ja sen osana yhteiskehittämiseen kannustava peli – helpon ja innostavan pelihetken päätteeksi osallistujilla on suunnitelma siitä, mitä tehdään ja ketkä pyydetään mukaan. Kannattaa tutustua ja ottaa käyttöön!

Iloisen päätöksenteon teemavuosi

Viime vuosina on tullut esille ilmiö, että osa ihmisistä ei enää halua osallistua yhteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Olemme pohtineet tätä paljon ja miettineet mitä ihmettä tälle voisi tehdä. Kun ei ole kyse siitä, etteikö ihmisiä kiinnostaisi tai etteikö heillä olisi sanottavaa. Kynnys sanoa tai osallistua vain tuntuu välillä olevan liian korkea. Olemme miettineet, miten me voisimme kannustaa ihmisiä tulemaan mukaan, kertomaan ajatuksistaan ja tekemään asioita yhteiseksi hyväksi.

Ja sieltä se sitten syntyi – iloisen päätöksenteon teemavuosi. Ajatus teemavuodesta syntyi niistä havainnoista ja vuosien kokemuksesta, että meidän kaikkien yhteisiä asioita hoitaa jo nyt valtava määrä ihmisiä, jotka ovat kyllä eri mieltä asioista, mutta tulevat silti juttuun toistensa kanssa. Kuuntelevat toisiaan ja pohtivat monimutkaisia asioita ja yrittävät etsiä niihin ratkaisuja. Ihmisiä, jotka innostuvat, välillä kiivastuvatkin – mutta eivät silti ole ilkeitä. Ihmisiä, jotka kehuvat toisiaan ja levittävät iloa ympärilleen. Tämän kaiken me olemme halunneet tuoda esille. Haluamme lisää näkyvyyttä ilolle ja toivolle. Uskomme, että hyvä luo lisää hyvää.

Maahenki – lisää vuoropuhelua osaksi päätöksentekoa

Maahenki on Maaseudun Sivistysliiton omistama koulutus- ja kehittämisorganisaatio, jonka erityistä osaamista on lähidemokratian vahvistaminen sekä rakentavan ja eteenpäin vievän vuoropuhelun rakentaminen ihmisten ja yhteisöjen välille.

Kuntien viranhaltijoiden valmistelussa ja päättäjien päätettävänä on aina yhtä aikaa paljon asioita. Siellä on aina joukossa myös niitä, jotka herättävät muita enemmän keskustelua, tunteita ja mielipiteitä. Ne on hyvä tunnistaa ja varata niiden valmistelulle riittävästi aikaa. Varsinkin niissä asioissa on hyvä kuunnella erilaisia näkökulmia, ottaa asukkaat mukaan, etsiä yhteistä ymmärrystä ja viedä asioita avoimesti eteenpäin.

Tätä vuotta on leimannut toipuminen koronasta ja Ukrainan sodan järkytys. Välillä ilo onkin ollut arjesta poissa tai vähintään piilossa. Ilon rinnalla rakentavan vuoropuhelun tärkeys on kuitenkin korostunut entisestään. Olemme kutsuneet ja koonneet ihmisiä yhteen – puhumaan, ajattelemaan ja tekemään yhdessä. Olemme menneet lähelle ihmisiä ja heidän arkeaan, olemme tehneet osallistumisesta helppoa ja kokeilleet erilaisia tapoja tulla mukaan. Olemme etsineet vastauksia ja näkemyksiä siihen, mitä on hyvä elämä, mistä hyvinvointi ja elinvoima syntyy sekä mitä ihmiset ajattelevat omasta kunnastaan ja sen kehittämisestä. Kiitos kaikille kumppaneillemme tästä vuodesta – ensi vuonna jatketaan!