Osallisuuden vahvistaminen ja yhteiskehittäminen avaa näköaloja kestävään maaseutuun

Maaseudun Sivistysliitto, Osallisuus, Uutinen

Keskustelunavauksia kestävän hyvinvoinnin ja elinvoiman jäsentämiseen tulevaisuuden kunnissa

Mitä on hyvinvointi ja mistä kuntien pito- ja vetovoima muodostuu? Kuinka turvataan sosiaalinen kestävyys ja kuntien elinvoima alueilla, joiden haasteena on ikääntyvä ja vähenevä väestö? KestäväMaaseutu tutkimus- ja kehittämishanke on tuottanut osallistavin ja yhteissuunnittelun menetelmin tietopohjaa ja keskustelunavauksia kestävän hyvinvoinnin ja elinvoiman jäsentämiseen tulevaisuuden kunnissa.

KestäväMaaseutu -hanketta toteutettiin osallistavana toimintatutkimuksena viidessä maaseutukunnassa eri puolilla Suomea. Posion, Viitasaaren, Ilomantsin, Karvian ja Tammelan kunnissa järjestetyissä avoimissa tilaisuuksissa on kerätty dialogin ja yhteissuunnittelun sekä lomake- ja menti-vastausten menetelmin yhteisö- ja asukaspohjaista tietoa hyvinvoinnin ulottuvuuksista, kunnan pito- ja vetovoimatekijöistä sekä eri väestöryhmien näkemyksiä siitä, mitä tulevaisuuden kunnassa tulisi huomioida, jotta kunta koetaan hyväksi paikaksi asua ja elää.

Hankkeen keskeisiä huomioita ovat mm. se, että hyvinvointia ja elinvoimaa jäsentävää tietoa tulee tuottaa nykyistä moniulotteisemmin ja myös osallistavin menetelmin kansallisen ja paikallisen päätöksenteon ja palvelujen kehittämisen tietopohjaksi.

Näkökulmia osallisuuteen ja koettuun hyvinvointiin myös blogisarjassamme:

Tutkija Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto:
Tutkija Mari Kattilakoski haluaa haastaa vallitsevat hyvinvoinnin indikaattorit

Erityisasiantuntija Päivi Kurikka, Kuntaliitto:
https://msl.fi/osallisuuden-johtaminen-on-oleellinen-osa-kunnan-johtamisjarjestelmaa/

Osallisuusasiantuntijat Kaisa Kervinen ja Virpi Harilahti-Juola:
https://msl.fi/maaseudun-tarina-jatkuu-kestavasti-rakennettu-tulevaisuus-on-yhdessa-tehty/

Työ jatkuu Maaseutupolitiikan neuvoston HYMY -verkostossa. Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla –verkostohanke (HYMY) keskittyy työssään maaseudun arjen turvan, sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Verkosto valmistelee myös älykkään sopeutumisen strategiaa ikääntyvän ja vähenevän väestön maaseutualueille.

Kaisa Kervinen

Koulutussuunnittelija, kansalaistoiminnan asiantuntija

kaisa.kervinen@msl.fi Lue lisää henkilöstä