Osallisuuskortit

Osallisuus, Esite, Kortit, Järjestötoimijoille, Kunnille, Kylille, Taiteen seuraajille, Vaikuttajille, Yhteisötoimijoille
Kuva: Martu Väisänen

Tulevaisuuden kunta huolehtii kunnan elinvoimasta ja tukee kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

Osallisuustyö MSL:ssa tarkoittaa ihmisten ja paikallisten yhteisöjen kuulemista ja mukaan ottamista omaa lähiyhteisöään ja -ympäristöään koskevissa asioissa. Näissä korteissa on esitelty niitä menetelmiä, joiden on todettu innostavan ihmisiä tulemaan mukaan sekä tekemään yhdessä ja yhteiseksi hyväksi. Nämä menetelmät ovat myös sellaisia, jotka vahvistavat osallistujia, tuovat ihmisten oman osaamisen esiin ja lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.