Penkkikahvila

Osallisuus, Yhteisökehittäminen, Kunnille
Penkkikahvila osana kesämarkkinoita

Penkkikahvila

on dialoginen kuulemisen ja yhteisökehittämisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien sekä kuntalaisten välistä vuoropuhelua. Penkkikahvilassa kuntalaisia kuullaan ja heidät otetaan mukaan omaa kuntaansa koskeviin asioihin ja kehittämistyöhön.

Kunnan kanssa sovimme yhdessä etukäteen, mihin asioihin kuntalaisilta halutaan vastauksia ja ajatuksia, keitä erityisesti halutaan kuulla ja missä heidät kohdataan.

Maaseudun Sivistysliitto valmistelee ja toteuttaa 2-4 tuntia kestävän Penkkikahvilan, tekee tuloksista kunnalle koosteen (esimerkiksi kirjallisen raportin, yhteisöllisen valokuvan tai videon) ja käy tulokset kunnan kanssa yhdessä läpi esimerkiksi tulevaisuustyöpajassa tai valtuustotoseminaarissa.