Vieraskasvitorjunta

Yhdessä vieraskasvitorjuntaan

Maaseudun Sivistysliitto toteuttaa yhdessä kumppanien kanssa Yhdessä vieraskasvitorjuntaan -hanketta. Kesien 2021 ja 2022 aikana tartumme toimeen vieraskasvitorjunnassa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueilla. Pilottialueina ovat Pohjois-Karjalassa Liperi ja Polvijärvi sekä Pohjois-Savossa Tuusniemi ja Iisalmi.

Vieraskasvitorjuntaa, joka kohdistuu pääasiassa jättipalsamiin, toteutetaan kunkin kunnan alueella monitahoisen toimijajoukon voimalla. Tavoitteena on hillitä ja hävittää vieraskasviesiintymiä. Toiminnan aluksi kartoitetaan kohteita ja niiden torjuntatavat suunnitellaan kunkin kohteen osalta. Hoitokohteet myös luokitellaan hoidontarpeen mukaan, mm. laajuus, kiireellisyysaste. Koordinoitua jättipalsamin torjuntaan tehdään etenkin kirkonkylien ja taajamien alueella mutta mukaan pyritään saamaan myös kyläalueita. Tukena koko prosessin ajan käytetään vieraslajit.fi sivustoa.

Hankkeessa yhteistyötahoina ovat hanketoteuttajan lisäksi kunnat, paikalliset yhdistykset ja yhteisöt sekä alueen yrittäjät. Tärkeätä toiminnassa on myös paikallisten nuorten palkkaaminen kesätöihin vieraskasvitorjuntaan sekä yhteiset talkoot eri alueilla

Näillä toimilla lisäämme tietoa ja osaamista vieraskasvitorjuntaan, innostamme ja sitouttamme torjuntatyöhön. Suurella toimija joukolla saadaan vaikuttavuutta, koordinoinnilla lisätään tehoa ja näkyvyyttä ja sitä kautta motivaatiota jatkaa jokaiselle toimijalle. Tulosten näkyväksi saaminen kannustaa ja innostaa jatkamaan.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus hankkeeseen on saatu Kainuun ELY-keskuksen kautta.