Ilmiöt teoiksi

Nuorten kotiseutusuhde

Tää on mulle tärkee -hanke etsii uusia tapoja pitää yhteys juurille elävänä

Mitä kotiseutu merkitsee sieltä pois muuttaneille nuorille? Mitä opiskelijakämpissä ikävöidään kotiseudulta? Entä miten pesästä lähteneiden nuorten yhteys juurille  ja kotikuntaan säilyy elävänä? Kuinka kuulla nuoria paremmin ja saada heidät mukaan kehittämään kotiseutuaan? Mikä saisi palaamaan  suuresta maailmasta tuttuihin kuvioihin? 

Muun muassa näihin kysymyksiin etsii vastauksia MSL:n  Tää on mulle tärkee, tässä haluan olla mukana -hanke. 


Pohjois-Pohjanmaa on nuorten maakunta. Iso osa lapsista ja nuorista varttuu maaseudulla, mutta muuttaa pois opiskelujen perässä. Moni ei palaa  opintojen jälkeen kotikonnuille, mutta vahvat juuret ja sosiaalinen verkosto maaseudulla jäävät elämään ja kiinnostus kotikuntaa kohtaan säilyy.

Tää on mulle tärkee -hanke etsii yhdessä juuriltaan lähteneiden nuorten kanssa uusia keinoja pitää kotiseutusuhde elävänä.

  • Herättelemme kotiseutukeskustelua.
  • Haastamme nuoria aikuisia tunnistamaan ja tunnustamaan juurevuutensa.
  • Innostamme vaikuttamaan ja toimimaan oman ympäristön hyväksi.

 

#kotiseutupuhetta

Keväällä 2020 kysyimme kotiseudun merkityksestä pohjoispohjalaisilta nuorilta itseltään.

Teemasta syntyivät 13.5.2020 järjestetty Nuori ja kotiseutu – kaipuuta vai kipinää -webinaari sekä #kotiseutupuhetta-videosarja, jossa nuoret aikuiset puhuvat kotiseudusta omalla äänellään. Lue lisää #kotiseutupuhetta -kampanjasta

 

TULOSSA

Syksyllä 2020 käynnistyy TOMT-kohdehaku, jossa haastamme pohjoispohjalaisia nuoria aikuisia ilmiantamaan itselleen tärkeitä paikkoja omalta kotiseudultaan. Paikat voivat olla luonnon- tai kulttuuriympäristöjä, joiden nuoret haluaisivat säilyvän jatkossakin.

Ilmiannetuista paikoista valitaan 10-20, joiden hyväksi lähdetään yhdessä toimimaan. Se, mitä toiminta kussakin kohteessa on, lähtee nuorten omasta mielenkiinnosta ja osaamisesta. Perinteisten talkoiden rinnalle etsitään uusia tapoja vaikuttaa ja osallistua, virtuaalityöpajasta joukkorahoituskampanjoihin. Aktiivinen toiminta tukee elävää yhteisöllisyyttä. 

 

Tåå on mulle tärkee -hanke

Hanke tukee elävää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuulumista, lisää ja monipuolistaa kaupungin ja maaseudun välistä vuorovaikutusta ja tekee maaseutua näkyväksi monipuolisesti ja moniäänisesti.

Hankkeen toteutusalue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto. Hanke päättyy kesällä 2022.

 

Kysy lisää ja liity seuraamaan sosiaalisessa mediassa!

Projektikoordinaattori Satu Himanen
satu.himanen@msl.fi, p. 040 619 4129

Yhteisökehittäjä Mari Korhonen
mari.korhonen@msl.fi

Yhteisökehittäjä Riitta Johanna Laitinen
riitta-johanna.laitinen@msl.fi

Facebookissa:
Maaseudun Sivistysliiton Osallisuus-sivu: facebook.com/osallisuus

Instagramissa: @taaonmulletarkee

You Tubessa: