Itä-Suomen aluekeskus

Itä-Suomen aluekeskus

6Toimisto sijaitsee Joensuun torin laidalla niin kutsutussa Pankkitalossa. Toiminnan painopiste on Pohjois-Karjalassa, mutta toimimme myös koko Itä-Suomen alueella. Kylien kehittäminen, kulttuuritapahtumat sekä maaseudun yhteiskunnalliset ja ympäristölliset riennot ovat toimintamme ydintä. Teemme yhteistyötä jäsenjärjestöjemme, kyläyhdistysten, Leader-ryhmien, kuntien, maakuntaliittojen, viranomaisten ja monien paikallisten toimijoiden kanssa.

Itä-Suomen aluekeskuksessa toimivat myös Pohjois-Karjalan Kylät ry, Joensuun paikallistoimijat ry, MSL Pohjois-Karjalan aluejärjestö ja MSL Joensuun kulttuuriyhdistys ry. Töissä Maaseudun Sivistysliiton yhdistyksillä on tällä hetkellä kahdeksan henkilöä, ja kesällä työllistämme lisäksi viidestä kymmeneen nuorta. Työntekijöiden määrä vaihtelee vuosittain hanketoiminnan myötä.

Maaseudun Sivistysliiton toiminnan sisällöt ovat taide ja kulttuuri, ympäristöviisaus, ITE-taide ja osallisuus.

Ympäristösivistyksen edistämiseksi toimimme Itä-Suomessa usealla rintamalla. Yhteinen ympäristömme kaipaa toimenpiteitä, ja monilla kylilläkin on ajatuksia oman lähiympäristönsä kunnostamiseksi. Maaseudun Sivistysliitto yhdessä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa innostaa, neuvoo ja auttaa maaseudun eri yhdistyksiä tässä työssä. Kokoamme yhdistyksiä, maanomistajia sekä karja- ja maatalouden harjoittajia viemään yhdessä merkittäviä maisemanhoitoalueita ympäristönhoitosopimusten piiriin.

ITE-taiteen alalla Itä-Suomi on toteuttanut useita kartoitushankkeita eri maakunnissa. Sen myötä on saatu aikaiseksi runsaasti nykykansantaidetta käsitteIeviä julkaisuja, ja näin ITE-taiteesta on tullut entistä näkyvämpi kulttuurin muoto Itä-Suomessa. Usean eri tahon kokoama yhteinen Ilomantsin Karhufestivaali elokuussa houkuttelee huomattavan määrän ihmisiä karhun- ja muuta moottorisahaveistoa seuraamaan.

Kansalaisvaikuttaminen on yksi toimintamme painopisteistä. Vähähiilisyyden ja biotalouden haasteet kansalaisyhteiskuntatasolla, nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäminen ja käyttöönotto, maaseudun monikulttuurisuuden edistäminen sekä maaseutuasumisen turvallisuutta kehittävät toimintamuodot ovat toimintamme keskiössä lähivuosina.

Itä-Suomen aluekeskuksen toimijat ja hankkeet osallistuvat aktiivisesti myös laajan yhteistyöverkostonsa toteuttamiin tapahtumiin ja työryhmätyöskentelyyn, esimerkiksi Farmari-messuille, Järjestöasiain neuvottelukunnan toimintaan ja vuosittaisten järjestöpäivien järjestämiseen, Vapaan sivistystyön, kaupunkikehittämisen ja monen muun kehittämisryhmän toimintaan.

facebook