Sanginkonnun taiderasteille Ouluun haetaan ympäristötaiteilijoita

Maaseudun Sivistysliitto, Taide, Yhteisökehittäminen, Ympäristö, Ympäristöperinne, Uutinen
Sanginkonnun taiderastien alkuteos on Jokilohikäärme. Aimo Laitisen puuveistoksen maalaamiseen keväällä 2023 osallistuivat kuvataiteilija Pia Hentusen johdolla Sanginsuun kyläkoulun oppilaat. Veistos on löytänyt paikkansa koulun lähimetsästä ja tulee jatkossa myös liikkumaan Oulu2026-kulttuuripääkaupungin tapahtumissa. Taiteilijahaut taiderastien eri kohteisiin jatkuvat vaiheittain. Kuva: Riitta Johanna Laitinen. 

Teokset tulevat osaksi Oulu2026-kulttuuripääkaupungin ohjelmistoa 

 
Haemme taiteilijoita toteuttamaan paikkasidonnaisia ympäristötaideteoksia Oulun maaseutualueelle Sanginjoen, Sanginsuun ja Lapinkankaan kyliin. ”Sanginkontu – taiderasteja jokivarren metsissä” on uusi, muotoutumaan lähtevä kokonaisuus, joka seuraavien kahden vuoden aikana valmistuu osaksi Oulu2026-kulttuuripääkaupungin ohjelmistoa. 

Teokset tulee toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita ja paikan henkeä kunnioittaen. Taiteilijat saavat käyttöönsä kylien asukkailta koottuja muistoja ja tarinoita. Toiveena on, että taiteilijat löytävät teostensa lähtökohdiksi innoitusta alueen ihmisistä, luonnosta ja historiasta.  

Kylien asukkaiden osallistaminen teosten toteutukseen on toivottavaa, ja talkooapua on luvassa. Teosten jälkihoito jää kylien asukkaiden vastuulle, joten hyvä yhteishenki suunnitteluvaiheesta teosten valmistumiseen on tärkeää. 

Taiteilijahaku on avoinna eri menetelmin työskenteleville Suomessa asuville suomalaisille ja kansainvälisille taiteilijoille. Ensimmäisessä haussa taideteosten paikkoina ovat Loppulan luontokeskuksen vanhat heinäladot Sanginjoen kylässä sekä Oulujoen rantamaisemat Sanginsuun kylässä. Hakemukset tulee jättää viimeistään 6.6.2024, ja teosten toteuttaminen voi alkaa elokuussa 2024. Myöhemmin on luvassa uusia taiteilijahakuja taiderastien eri sijaintipaikkoihin. 

Taiteilijat voivat tehdä hakemuksia yksin tai työryhminä. Teoskorvauksen tai palkkion suuruus on 5 000 euroa, ja teoksen materiaali- ja tekniikkakuluihin on varattu 2 000 euroa. Matka- ja majoituskuluihin on myös luvassa korvauksia. 

Sanginkonnun taiderastien alue sijaitsee 10–20 kilometriä Oulun keskustasta itään. Reitin teokset toteutetaan Oulun kaupungin ja Metsähallituksen maa-alueille. Teoksia tulee kaikkiaan noin 15 paikkaan. 

Taiteilijahaun toimeenpanijana on Maaseudun Sivistysliitto, yhteistyökumppaninaan Sanginjoki–Lapinkangas–Sanginsuu -kyläyhdistys. Taiderastien toteutus tapahtuu vuosina 2023–2026 eri hankkeiden kautta. Rahoitusta toteutukseen ovat myöntäneet Pohjois-Pohjanmaan liitto, Oulu2026-säätiö, Keskitien Säätiö ja Museovirasto. Tukea on haettu myös Oulun seudun Leader ry:ltä.

Lisätietoa

Sanginkontu – taiderasteja jokivarren metsissä www.sanginkontu.fi  
Linkki taiteilijahaun sivulle
Ohjeet portfoliohakuun, hakuaika 7.5.–6.6.2024
Taideteosten sijoituspaikkojen esittely
Taustatietoa Sanginkonnun taiderastien kokonaisuudesta

Lisätietoja medialle antaa:
Helka Ketonen, hankkeen johtaja, Maaseudun Sivistysliiton kulttuurijohtaja
puh. 040 357 7662, helka.ketonen@msl.fi

Lisätietoja taiteilijoille antavat:
Raija Kallioinen, kulttuurituottaja, raija.kallioinen@msl.fi, puh. 040 563 6876
Riitta Johanna Laitinen, hankekoordinaattori, riittajohanna.laitinen@msl.fi, puh. 040 584 4907
HUOM! Puhelintiedusteluille soittoajat ke 8.5.2024 klo 12–14 ja ma 20.5.2024 klo 12–14.