Raija Kallioinen

Luovuus kuuluu kaikille!

ITE-taide ja arjen luovuus asuvat sydämessäni. Luovuus kuuluu kaikille! Avoimuus uusiin näkökulmiin pitää mielen virkeänä ja synnyttää oivalluksia ja yhteistyötä. Olen pitkän linjan MSL:läinen ja toimin järjestömme kulttuurituottajana, erityisvastuulla ITE-taiteen hankkeet sekä moninaiset toimet nykykansantaiteen ja liittomme viestintätehtävien parissa. On kai harvinaista tehdä nykypäivänä näin pitkä ura saman työnantajan palveluksessa, pian neljäkymmentä vuotta. Vapaa-aikaani kuuluu paljon ITE-taiteen puolesta toimimista. Elämän valintoihin on nuoruudesta lähtien kuulunut myös osallistuminen kotikunnan asioihin, missä sitten kotini onkin ollut. Kansalaistoiminnan muodot ja mahdollisuudet ovat kehittyneet yhteiskunnassamme valtavasti, ja elinikäisen oppijan innolla odotan, mitä kaikkea vielä tällä saralla ehtiikään kokea. Liikuntaharrastuksilla en voi kerskua, vaikka päivittäisenä vauhdittajana onkin etäpäivien kaveri Viksu-koira.

Kulttuurituotannot ovat vahvaa osaamistani, alkaen verkostojen luomisesta ja ideoinnista toimenpiteiden läpi viennin koordinointiin. Hyvässä hengessä, yhteistyöllä ja vahvoja osaajia toimintoihin kooten rakentuu näyttäviä tuloksia, kuten Maaseudun Sivistysliiton ITE-taiteen toiminnasta, Karhufestivaaleista ja julkaisutoiminnastamme näkyy. Viestintään liittyviä tehtäviä on työsalkussani runsaasti.

Aikaisemmat työtehtäväni

Käytännössä koko aikuisikäni olen työskennellyt Maaseudun Sivistysliitossa, joskin monissa eri tehtävissä. Tulin liiton palvelukseen jo opiskeluaikoinani vuonna 1981 silloisessa Pohjois-Karjalan aluekeskuksessa. Siirryin sitten keskustoimistoon Helsinkiin tiedottajaksi. Pisimmän ajan olen tehnyt MSL:n kulttuurityötä. Toimialueena on koko Suomi, ja monet paikkakunnat ihmisineen ovat tulleet tutuiksi näyttelyiden, seminaarien ja tapahtumien myötä. Rakas rajaseutu ja siellä Ilomantsi Karhufestivaaleineen on vuodenkiertoni yksi kiintopiste.

Koulutukseni

Hum.kand. Joensuun yliopistosta, Arts Manager PD taideyliopistojen yhteisestä koulutusohjelmasta, täydennyskoulutuksia.

Mitä teen juuri nyt Maaseudun Sivistysliitossa?

Kulttuurituottajan työhön tällä hetkellä kuuluu ITE-taiteen kartoitushankkeissa mukana oloa, Vuoden ITE-taiteilijan kampanjaa, seuraavan Karhufestivaalin valmisteluja, MSL:n uusien kotisivujen viimeistelyä, ITE-taiteen viestintäalustojen ylläpitoa, MSL:n historiatyöryhmän työskentelyä, taidetoimintamme uusien suunnitelmien laadintaan osallistumista. Tässä kaikessa on hallinnollisia, sisältöihin liittyviä ja viestinnällisiä tehtäviä.

ITE-taide on itseoppineiden tekijöiden taidetta. Mitä muuta se on ja miten ITE-taide löydettiin? Veli Granö ja Raija Kallioinen kertovat, Juha Kuisma jututtaa. Keskustelu kuuluu Talonpoikaiskulttuurisäätiön podcast-sarjaan Talonpoikaisjärjellä.