ARC – Itse tehdyn elämän galleria

ITE-taide, Maaseudun Sivistysliitto, Taide, Uutinen

Maaseudun Sivistysliitto on luomassa uutta yhteiskunnallista avausta, jonka pääosassa ovat itsenäiset ajattelijat ja visionäärit eri aloilta ja taustoista. MSL on jo pitkään nostanut esiin ITE-taiteilijoiden luovuutta ja panostanut yhteisölliseen ja osallistavaan taidetoimintaan. ITE-taide on elävää nykykansantaidetta ja sen ilmenemisen muodot ovat jatkuvassa muutoksen tilassa.

ARC Galleria tulee esittelemään luovia ajattelijoita ja omannäköisen elämän tekijöitä laajemmin. Henkilöt, tai uraauurtavaa työtä tekevät yhteisöt voivat edustaa mitä tahansa alaa, mutta heitä yhdistää kyky itse tehtyyn elämään, luova ja omannäköinen tapa olla maailmassa. He ovat renessanssi-ihmisiä, jotka väistävät normeja ja yleistä tapaa elää.

Nimi ARC Galleria tulee Maaseudun Sivistysliiton englanninkielisestä nimestä Association for Rural Culture and Education ja sillä viitataan siltaan nykyhetken ja tulevaisuuden välillä. Galleriaan valitut henkilöt, heidän elämäntarinansa sekä tapansa ajatella tuodaan esiin taideteoksen lailla. ARC tarjoaa foorumin jakaa inspiraatiota ja kokoaa yhteen ihmiset, joilla on vimma luoda omannäköinen elämänpolku.

ARCin yksi keskeisimmistä tavoitteista on edistää yhteiskunnallista vaikuttamista ilon ja yhteisöllisyyden voimin. Näillä on merkittävä vaikutus myös yksilön hyvinvointiin sekä yhteiskunnalliseen kehitykseen, kun sivustakatsojuuden korvaa aktiivinen toimijuus.

Teemme ARC Galleriaa sillä ajatuksella, että ihmiset voisivat löytää kaltaisensa ja saada rohkeutta toteuttaa ainutkertaisia unelmiaan, olivat ne sitten pieniä tai suuria.

Hanketta suunnitteleva Anna-Maija Vartiainen korostaa, ettei hankkeessa ole kyse siitä, että halutaan kertoa vain saavutuksista ja kivoista asioista: ”On tiedostettava, että kaikilla ei ole samoja lähtökohtia rakentaa haluamaansa elämää. Valta, raha ja mahdollisuudet eivät ole jakautuneet maailmassa tasa-arvoisesti ja se näkyy hirveällä tavalla. Tarvitaan enemmän inhimillisyyttä, pehmeitä arvoja ja yhteisöllisyyttä tasapainottamaan järjestelmää, joka tähtää kasvuun ja tehokkuuteen hinnalla millä hyvänsä.”

”Teemme ARC Galleriaa sillä ajatuksella, että ihmiset voisivat löytää kaltaisensa ja saada rohkeutta toteuttaa ainutkertaisia unelmiaan, olivat ne sitten pieniä tai suuria. Rohkeutta vaaditaan myös silloin, kun puututaan epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen tai uskalletaan sanoa rehellisesti ei. Tarkastelemme myös, miten ihmiset kokevat yhteisöjen merkityksen – koetaanko se turvalliseksi ja kannustavaksi, vai onko taustalla traumaa tai ehkä kapinointia sitä vastaan”, Vartiainen kommentoi.

Henkilögallerian lisäksi suunnitteilla on laboratorio- ja verstastoimintaa, joka tarjoaa uusia näkökulmia ja työkaluja kokeilla muutoksia omassa elämässä. Suunnitelmissa on residenssijaksoja, työpajoja, luentoja sekä muuta interaktiivista ja itsenäistä toimintaa.

Hankkeen pilotti on tarkoitus julkistaa kesään 2025 mennessä.