Hankkeet

Yhteinen ympäristö

Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä 2019-20

Keväällä 2019 alkanut hanke tähtää elinkeinomahdollisuuksien kehittämiseen Pohjois-Karjalan maaseutualueilla. Tavoitteena on kehittää uusia ympäristöyritystoiminnanmuotoja ja lisätä palveluntarjoajia sekä uusien yrittäjien että nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisen kautta.

Taustalla on myös tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöiden mahdollistajina. Hankkeessa kartoitetaan ympäristökohteita ja suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit. Hoitoalueet ja -kohteet siirretään yrittäjille, jolloin heille tarjotaan koulutus kyseiseen ympäristönhoitoon. Myös yrittäjien osaamista tuotteistamiseen vahvistetaan. Hanketta toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Hanketta toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja ProAgria Itä-Suomi, Maa- ja kotitalousnaiset.

Katso hankkeesta lisää:

msl.fi/yhteinenymparisto

FB: Yhteinen ympäristö -elinvoimaa ympäristöstä

Instagram: @yhteinenymparisto

Lisätietoja:

Tanja Airaksinen, Maaseudun Sivistysliitto
tanja.airaksinen@msl.fi
p.  045 120 4259

Päivi Jokinen, maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
p. 040 301 2409