Hankkeet

Puhti-hanke

Muuttuvat yritystoiminnan muodot Pohjois-Karjalan maaseudulla

Hankkeen taustalla ovat yhtäältä uhka maaseudun tyhjenemisestä ja elinvoimaisuuden katoamisesta ja toisaalla mahdollisuudet, joita suuret rakenteelliset uudistukset – maakunta- ja sote- uudistus- mahdollistavat. Hanke pyrkii löytämään ennakoivia innovatiivisia ratkaisuja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti Pohjois-Karjalan maaseudun taloudellista kestävyyttä ja elinolojen houkuttelevuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä kiihdyttää maaseutualueiden vetovoimaa ja elinvoimaisuutta uusilla liiketoimintamalleilla, joissa kolmannen sektorin, kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöllä luodaan alueille uutta elinvoimaisuutta. Toimintakenttänä hankkeessa on koko maakunta pois lukien Joensuun keskustan alue.Hankkeen tuloksena on yhteisöllisyyden yrittäjyyden edistäminen maaseudulla: toimivien liiketoimintamallien identifiointi ja jalostaminen, maaseudun yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja osuustoiminnan synnyttäminen ja kehittäminen sekä maaseudun toimijoiden ja kuntien välisen yhteistyön edistäminen uusien yhteistyömuotojen rakentamiseksi.

Hanke koostuu kolmesta toisiaan läpileikkaavasta ja tukevasta toimenpidekokonaisuudesta, jotka mahdollistavat yhteiskehittämisen ja uudenlaisten käytäntöjen ja toimintamallien synnyttämisen ja levittämisen. Hankkeen kautta luodaan uusi yhteistoimintamalli, jolla uudistetaan ja kehitetään uutta yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa maaseudulla.

Hankkeen toteuttajina ovat Karelia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja Maaseudun Sivistysliitto.

Seuraa hankkeen toimintaa Facebook-sivuilla!

Kysy lisätietoja:
Karelia ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Keijo Koskinen
050 3109438
keijo.koskinen(a)karelia.fi

Maaseudun Sivistysliitto
Projektikoordinaattori Mikko Kela
044 231 6449
mikko.kela(a)msl.fi