Ilmastoteoilla elinvoimaa

Kuvaus

Ilmastoteoilla elinvoimaa-hanke 1.10.2020-30.9.2022 toimii Oulujärvi Leaderin alueella (Vaala, Paltamo, Puolanka, sekä Kajaanin maaseutualueet) ja tähtää toiminnallaan alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen kannustamalla ja aktivoimalla yrityksiä ilmastoviisaiden tekojen toteuttamiseen oman toimintansa ohessa sekä osana omaa liiketoimintaa. Hankkessa tuodaan myös tutuksi ja synnytetään uusia ilmastoviisaan yritystoiminnan muotoja sekä lisätään palveluntarjoajia niin uusien yrittäjien kuin nykyisten yrittäjien palvelutarjonnan kasvattamisenkin kautta.

Hankkeen tavoitteena on nostaa pienten yritysten valmiutta toteuttaa konkreettisesti usein helppoja ja yksinkertaisiakin ilmastotekoja. Erityisesti tavoittelemme kierrätyksen ja energian säästön edistämistä pienissä yrityksissä. Toisena tavoitteena on löytää uutta ilmastoystävällistä yritystoimintaa. Ilmastoteema on myös mahdollisuus uudenlaiselle yriystoiminnalle. Kolmantena tavoitteena on yleisen ilmastotietoisuuden lisääminen alueen kunnissa järjestettävien seminaarien myötä.

Hankkeen aikana tullaan kontaktoimaan n 30 yrittäjää tai yritystä hankealueelta. Heidän kanssaan määritellään yrityksen mahdollisuudet tehostaa jätteiden kierrätystä, käydään läpi mahdolliset energiansäästökohteet, hävikkikysymykset, siirtyminen kestävämpiin materiaaleihin ja monta muuta yksityiskohtaa. Tavoitteena on, että ainakin puolet kontaktoiduista yrityksistä toteuttaa oman ilmastoteon.

Vastuullisuuskysymykset eivät enää ole pelkkä sivujuonne yritysten toiminnassa. Muuttuvassa toimintaympäristössä edelläkävijät selviävät parhaiten.

Ota yhteyttä

Mari Korhonen

Projektikoordinaattori, yhteisökehittäjä

+358 40 6147 841 mari.korhonen@msl.fi Lue lisää henkilöstä

Tilaa Maaseudun Sivistysliiton uutiskirje

Seitsemän kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kertoo Maaseudun Sivistysliiton tapahtumista, koulutuksista, kulttuuritarjonnasta ja julkaisuista.

Tilaa uutiskirje