Ilmiöt teoiksi

KestäväMaaseutu

Mistä muodostuu hyvä elämä maaseudulla?

Vaikka väki vähenee, eivät pidot välttämättä pahene. Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen. Alue- ja väestökehitys haastaa meidät ajattelemaan hyvinvointia ja tähän kytkeytyvää alueiden elinvoimaa uudella tavalla. Keskeistä on kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan, kun tulevaisuutta tehdään.


KestäväMaaseutu -hanke: tutkimusta ja osallisuustyötä,
yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa

Hankkeeseen on valittu viisi kuntaa eri puolilta Suomea. Ilomantsin, Karvian, Tammelan, Posion ja Viitasaaren kanssa lähdetään asukkaita ja eri toimijatahoja laajasti osallistaen selvittämään, mitä on  hyvinvointi ja tähän kytkeytyvän elinvoiman uudelleenmäärittely vähenevän ja ikääntyvän väestön maaseutualueilla. Yhteistyöllä pyritään myös kehittämään eri sektoreiden ja toimijoiden välistä kumppanuustyötä ja tukemaan kuntien lakisääteistä osallisuustyötä.

Kumppanuuspöydistä osallisuustekoihin

Kuntien kanssa järjestettävissä tilaisuuksissa haetaan yhteistä käsitystä alueen tilanteesta ja pohditaan yhdessä mm. kunnan veto- ja pitovoimatekijöitä. Tilaisuuksien toteuttamisessa hyödynnetään erilaisia yhteissuunnittelun menetelmiä. Käytännössä tämä voi olla kuntalaisten kuulemista, osallisuusnäkökulman vahvistamista strategiatyössä tai palvelujen yhteiskehittämistä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien, paikallisten palveluntuottajien, järjestöjen ja asukkaiden kesken. Prosessimainen työskentely tähtää myös osallisuustekoihin, jotka ovat konkreettisia askelia kohti sosiaalisesti kestävää maaseutua. Kaikessa ponnistetaan paikallisisista lähtökohdista, tarpeista ja mahdollisuuksista.

Tutkittua tietoa tulevaisuutta varten

Tutkimusosio toteutetaan osallistavana toimintatutkimuksena ja hanke tuottaa valtakunnallista tietoa päätöksenteon, yhteiskunnallisen keskustelun ja kehittämistyön tueksi. Hanke tukee myös tutkimusalueilla paikallistasolla tapahtuvaa kehittämis- ja osallisuustyötä. Tutkimusalueilla testatut menetelmät, syntyvät prosessikuvaukset ja uudenlaiset ratkaisumallit ovat hyödynnettävissä myös laajemmin maaseutualueiden kehittämisessä.

#maaseudunsivistysliitto   #uef   #kuntaliitto   #osallisuus   #maaseutu  #kestävämaaseutu   #kestävähyvinvointi #sosiaalinenkestävyys

 

Seuraa prosessien etenemistä:

 

 

 

 

 

 

 

 

KYSY LISÄÄ:

Kehittämispäällikkö
Virpi Harilahti-Juola | P. 040 678 1968 | virpi.harilahti-juola(a)msl.fi

Yhteisökehittäjä
Kaisa Kervinen | 
kaisa.kervinen(a)msl.fi
Lataa hankkeen tiedote pdf-muodossa: KEMATIEDOTE