Tähtihetkiä ihmisen ja luonnon kohtaamisista – taiteen ja kulttuurin vuosi 2022

ITE-taide, Taide, Blogi

Kirjoittaja: Helka Ketonen

Pentti Väistö, Hangasjärven kalaukko, josta olisi tullut kalakukko ellei se olisi saanut jalkoja alleen

Joulukuussa on hyvä katsoa, millainen on ollut pian päättyvä vuosi Maaseudun Sivistysliiton taidetoiminnassa ja mitä olemme saaneet aikaiseksi yhdessä kumppaneidemme ja taiteilijoidemme kanssa.

Mitä olisimme ilman itse tehtyä elämää – ja ITE-taidetta?

ITE-taide on

  • oman aikamme suomalaista visuaalista nykykansantaidetta. ITE tulee sanoista Itse Tehty Elämä. Se on rohkean yksilöllistä ja kekseliään omaperäistä, sekä tekijänsä elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa taidetta. Se on tapa elää esteettisiä arvoja korostavaa hyvää elämää.
  • elävää nykykansantaidetta ja siksi sen ilmenemisen muodot ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. ITE-taidetta tehdään ja esitetään ensi sijassa taidemaailman ulkopuolella, tekijän omassa arjen ympäristössä.
  • osa kansainvälistä outsider-taiteen kenttää.

Aloitetaanpa vuoden 2022 tähtihetket muistelemalla helmikuussa avattua ITE-kokoelmaamme Finnassa. On ollut vuosien ponnistus saattaa ITE-taide mukaan kansallisten museokokoelmien ja arkistotietokantojen joukkoon, osaksi digitaalista Finna.fi-hakupalvelua. Nyt Finnasta löytyy MSL:n keräämää arvokasta arkistoaineistoa, jossa on tuhansia valokuvia, usean sadan ITE-taiteilijan teoksista ja taideympäristöistä. Ja kaikki tämä vapaasti jokaisen katsottavissa – samasta tiedonhakupalvelusta kuin mistä myös vaikkapa Akseli Gallen-Kallelan ja Alvar Aallon teokset löytyvät – sadan muun museon, kirjaston ja arkiston kokoelmien kera.

Kaksi vuosikymmentä on Maaseudun Sivistysliitto kartoittanut ja nostanut esille ITE-taidetta – ja nyt tämä kartoitusten urakka päättyy: vuosina 2022–2024 toteutetaan kartoitushanke ITE Uusimaaseutu. Viimeisenä manner-Suomen maakunnista on siis vuorossa Uusimaa, josta kartoitetaan ITE-taiteilijoita ja ITE-taiteen parista löydettäviä kiinnostavia matkailukohteita. Jos tunnistat itsesi tai naapurisi ITE-taiteilijaksi niin vinkkaa meille – taiteilijoiden etsintäkuulutus Uudellamaalla on käynnissä!

Pohjois-Savon kartoitus saatiin marraskuussa valmiiksi. Vuosina 2021–22 kerätystä monipuolisesta aineistosta julkaistiin myös kirja ITE-poluilla, jonka voit käydä lataamassa itsellesi kotisivuiltamme. Jo aiemmin, helmikuussa, tuli maaliin Hämeessä tehty kartoitus, ja päivänvalon näki kirja Koe ITE.

Moottorisahaveistokilpailuja sekä -kursseja olemme olleet ideoimassa ja osin järjestämässä tänä vuonna jo useita ja eri puolilla Suomea. Ilomantsissa elokuiset Karhunveistokilpailut toteutimme nyt jo yhdeksännen kerran. Pellon kunta Lapissa järjesti Kojamon kiusaus -veistokilpailun kesäkuussa teemana lohi. Jos olet kiinnostunut itse mottorisahalla veistämisestä, käy tutustumassa julkaisemaamme Juho Käkelän ja Jani Grönlundin laatimaan oppaaseen verkko-opistossamme: tarjoamme sinulle selkeät ja helpot ohjeet mm. sahan hankintaan, veistoprosessin suunnitteluun ja toteutukseen sekä turvallisuudesta huolehtimiseen.

Maaseudun Sivistysliiton myöntämää Vuoden ITE-taiteilijan titteliä on tänä vuonna ylpeänä kantanut  Marjut Kauppinen – hänet myös Romurinsessana tunnetaan. Tittelivuosi on tuonut Kauppiselle monenlaisia tapahtumia, mm. työpajoja eri puolilla Suomea ja ison näyttelyn Kuopion kulttuurihistoriallisessa museossa. Itsenäisyyspäivänä Lapinlahden kunta myönsi hänelle kulttuuripalkinnon. Paljon onnea Marjut!

ITE-taidetta esillä vuonna 2022

  • Kokosimme sinulle kotisivullemme kattavan listauksen MSL:n ja eri tahojen järjestämistä ITE-taiteen näyttelyistä, tapahtumista ja hankkeista vuonna 2022.
  • Käy tutustumassa sekä seuraa myös ITE-taiteen Facebook-sivua.

Ympäristötaiteen monenlaiset polut Suomessa ja Euroopassa

Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa pohjoisesta! -teema vei Oulun ja pohjoisen yli 30 kuntaa voittoon saakka Euroopan kulttuuripääkaupunkikilvassa. Myös Maaseudun Sivistysliitto on mukana yhteistyökumppanina. Vaikka juhlavuosi on vasta neljän vuoden päästä eli 2026, ovat monet toimenpiteet, verkostojen rakentamiset ja osaamisen kasvattaminen sekä rahoitusten hakeminen alkanut.

Vuoden 2022 aikana olemme päässeet jo hieman aloittamaan yhteistyötä osana Delta Life -tapahtumien sarjan suunnittelua yhdessä Oulun Kulttuuritapahtumayhdistyksen kanssa. ”Sisältöjen tekemisessä on joukkoistamisen periaate keskeistä niin että mahdollisimman moni tuntee itsensä osallisiksi. Paikalliset kalastajat, pohjoisen ihmiset, kyläläiset ja taajaman asukkaat – ihmisten kuuleminen ja mukaan saaminen on oikeastaan kaiken läpimenevä ajatus!” – näillä ajatuksilla lähdemme yhdessä liikkeelle. 

Delta Life -tapahtumien tavoitteena on koskettaa koko Perämeren valuma-aluetta, sen jokivarsien elämää ja kulttuuria, sisältäen vesireitit Kalajoelta Tornionväylään saakka, merta pitkin Tukholmaan ja maailmalle. Lähdemme liikkeelle jokivarsien historiallisesta perinnöstä ja taiteen keinoin kuljemme kohti tulevaa aikaa. Oulun suisto on alue, johon juhlavuoden päätapahtuma kulminoituu elokuussa 2026.

Vuoden mittaan olemme verkostoituneet Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnan kulttuuri- ja taidetoimijoihin sekä eurooppalaisiin kulttuuripääkaupunkeihin ja näiden tuotantoihin. Hankerahoituksia on tehty ja on tekeillä sekä kotimaassa että Euroopassa.

Luonto ja ihminen

Kylätaiteilijat, citytorpparit ja residenssitaiteilijat

  • Taiteilija työskentelee muutaman viikon tai kuukauden jakson yhteisön keskellä ja yhteisöä osallistaen.
  • Lopputuloksena syntyy teos, sävellys, tanssi, tai ympäristötekoja riippuen taiteilijasta, muista osallistujista ja paikan hengestä.
  • Toiminnalla haluamme lisätä maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä, erilaisten ihmisten yhteistä keskustelua ja oppimista toinen toisiltaan.

Olemme kehittäneet vuosien saatossa taiteilijoiden rinnalla erilaisia luovia menetelmiä, taiteellisia prosesseja ja ympäristötaideteoksia, joiden kautta olemme pyrkineet lisäämään vuorovaikutteista kohtaamista ihmisen ja luonnon välille. Näiden taidetekojen lähtökohtana voi olla pieniä tai isoja yhteiskunnallisia ja inhimillisiä ongelmia, joiden äärelle on syytä pysähtyä.

Kesällä 2022 kylätaiteilijoiksemme valikoituivat nykytaiteilija Nunnu Raatikainen ja ITE-taiteilija Pentti Väistö, jotka saivat työskennellä upeassa keskisuomalaisessa kyläyhteisössä Tikkalassa, kumpikin kahden viikon jakson. Yhteistyökumppaninamme oli tällä kertaa  Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys, joka toteutti taiteilijavierailut myös osana ALYÄ hyvä elämä kylillä -hankettaan. Käy katsomassa Pentti Väistön haastattelu meidän YouTube-kanavaltamme.

Kylätaiteilija Nunnu Raatikaisen työpajassa tehdyt perhoset liitelevät navettarakennuksessa. Video Heli Kallio-Kauppinen.

Maaseudun Sivistysliiton taidetoiminnassa työskentelemme ITE-taiteilijoiden ja ammattitaiteilijoiden kanssa eri puolilla Suomea. Olemme toteuttaneet monitaiteellisia ja monimediaisia tapahtumia, festivaaleja, näyttelyitä, seminaareja, webinaareja, työpajoja sekä julkaisuja – yhdessä museoiden, kuntien, taiteilijoiden ja erilaisten paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.