Ympäristötaidetta jokisuistoissa

Taide, Ympäristö, Blogi
Iso Siika ympäristötaidefestivaali Tornionjoella, kuva Juha Åman 2013. Maaseudun Sivistysliitto.

Maaseudun Sivistysliitto on mukana valmistelemassa Itämereen ja kotimaisiin jokisuistoihin liittyviä hankkeita ja tapahtumia lähivuosille. Delta Life -tapahtumien sarjaa suunnitellaan Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin yhdessä useiden taiteilijoiden, paikallisyhdistysten, kuntien sekä Oulu2026-kulttuuripääkaupungin kanssa. Myös vuosittaiseen Itämeripäivään tuotamme ohjelmaa; tänä vuonna se järjestetään Itämeren alueella elokuun viimeisenä torstaina.

Eurooppalaiset joet ja jokisuistot

Delta Life – kaupunki syntyy suistoon – tapahtumat keskittyvät pohtimaan jokivarsien elämää niin ihmisten kuin luonnon moninaisuudenkin kannalta. Miten joet ja jokisuistot ovat osa ekosysteemejä, miten ihmiset, kylät ja kaupungit ovat riippuvaisia jokien ja meren rinnakkaiselosta, millaista elämä on ollut ennen ja on nykyisin jokiemme varsilla, millaisia elinkeinoja jokien ja suistojen alueilla on harjoitettu ja nykyisin harjoitetaan.

Delta Life – yhteistyössä olemme hakemassa yhteiseurooppalaista Creative Europe / Luova Eurooppa -rahoitusta viiden maan kesken: Suomi, Viro, Latvia, Belgia ja Ranska. Tarkoituksemme on tuottaa yhdessä vuosien 2024-2026 aikana kansainvälisiä residenssijaksoja ja työpajoja, taide-esityksiä ja taidetapahtumia, webinaareja ja seminaareja, sekä kasvattaa yhteistyötä ja verkostoja maidemme välillä. Residenssit toteutetaan avoimien hakujen kautta ja niihin valitaan sekä taiteilijoita että tutkijoita työskentelemään rinnakkain tai yhdessä. Haemme isoa eurooppalaista rahoitusta tänä keväänä, ja jos rahoitus järjestyy pääsemme aloittamaan ensimmäiset rekrytoinnit ja residenssihaut jo syksyllä 2023. Creative Europe rahoituksen koordinaattorina on Oulun Kulttuuritapahtumayhdistys. Maaseudun Sivistysliitto on yksi keskeisistä partnereista. Maaseudun Sivistysliitto tuottaa ja organisoi yhden residenssin Itämerellä ja Pohjois-Suomessa, sekä osallistuu aktiivisesti koko hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä kv-partnereittemme kanssa.

Iso Siika ympäristötaidefestivaali Tornionjoella, kuva Juha Åman 2013. Maaseudun Sivistysliitto.

Rohkeasti reunalla!

Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi (European Capital of Culture, ECoC) useoiden hakijoiden keskuudesta. Oulun keskeinen pääteema on kulttuuri-ilmastonmuutos, johon on sitoutunut Oulun lisäksi 38 pohjoisen Suomen kaupunkia ja kuntaa. Tärkein tavoite on luoda ja tuoda kulttuuria, hyvinvointia ja elinvoimaa pohjoiselle alueelle. Kulttuuriohjelman pääviesti on Kulttuuri-ilmastonmuutos: millainen on tulevaisuus pohjoisessa Euroopassa ja kuinka se luodaan kestävällä tavalla, myös kriisien Euroopassa. Ohjelmistossa ja toimenpiteissä nostetaan taiteen ja kulttuurin merkitystä kaupunkien, kylien ja alueiden tulevaisuudessa. Kulttuuri-ilmastonmuutoksen tarkoitus on myös yhdistää meidät uudelleen kriisien koittelemassa Euroopassa. Tarvitsemme kulttuuri-ilmastonmuutosta enemmän kuin koskaan!

Maaseudun Sivistysliitto aloittaa tänä vuonna 2023 myös kulttuurimatkailureitin valmistamisen Oulun kaupungin keskustasta kohti Sanginsuuta, Lapinkangasta ja Sanginjokea. Kehittämishankkeessa luodaan Sanginsuu, Lapinkangas, Sanginjoki -kyläyhdistysalueelle vuosina 2023–2026 uusi kulttuurimatkailureitti palvelemaan eri tavoin liikkuvia oululaisia, pohjoispohjanmaalaisia, suomalaisia sekä eurooppalaisia matkustajia. Haluamme yhdistää pohjoisuuteen nojaavat kulttuuriset ominaispiirteet alueen tarinoihin, historiaan sekä paikkoihin ja luoda taiteen sekä yhteiskehittämisen keinoin uusi kulttuurimatkailureitti Oulun keskustan läheisyyteen. Yhdessä kuntalaisten ja ympäristötaiteilijoiden kanssa tähtäämme siihen, että matkailureitti on valmis vuonna 2026 ja osa Oulu2026-kulttuuripääkaupunkivuoden tarjontaa.

Tornionlaakson neuvostoon kuuluvien kuntien kanssa verkostoidumme myös tämän vuoden kuluessa. Pohjoismaisella verkostoitumisrahoituksella toivomme pääsevämme alkuun: tapaamiset Tornion väylän varrella, Pohjois-Norjassa sekä Oulussa. Tavoitteenamme on suunnitella ja tuottaa yhdessä kulttuuri- ja taideprojekteja tulevina vuosina.

Iso Siika ympäristötaidefestivaali Tornionjoella, kuva Jaakko Heikkilä 2013. Maaseudun Sivistysliitto.

Itämeripäivä 31.8.2023

Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Päivän tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestämme sekä tekemään konkreettisia tekoja ja lupauksia sen hyväksi. Juhlinnan lisäksi Itämeripäivän tarkoituksena on lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Maaseudun Sivistysliitto toteuttaa tänä vuonna Itämeripäivän ohjemassa veistotapahtuman teemalla Itämeri ja sen vedenalainen maailma. Tarjoamme mahdollisuuden 3-5 taiteilijalle osallistua päivän aikana tapahtumamme myötä Itämeripäivään. Tarkka ohjelma ja paikkakunta julkaistaan kevään aikana.

#deltalife #oulu2026 #itämeripäivä