Kulttuuri kuuluu kaikille kylille

Taide, Blogi

Elävä ja vahva kulttuuri tukee henkistä huoltovarmuutta, hyvinvointia ja kriisinsietokykyä

Yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuuriin lisäävät osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta. Kulttuuriosallistuminen vahvistaa henkistä kriisinsietokykyä ja mielen hyvinvointia – kaikilla pitäisi olla siihen oikeus. Kulttuuri auttaa ymmärtämään itseä ja muita. Kulttuuriosallistuminen edistää hyvinvointia ja terveyttä, torjuu sosiaalista polarisaatiota ja vahvistaa demokratiaa. Kulttuuri lisää oman elämän koettua tyytyväisyyttä. Jokaisella on oltava kulttuurin keinoin mahdollisuus käsitellä omaa identiteettiään. Kulttuuriosallistuminen lievittää yksinäisyyttä ja lisää yhteisöllisyyttä.

Mitä pitäisi tehdä?

Lisätään mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria, poistetaan kulttuuriosallistumisen esteitä ja näin pienennetään eroja eri väestöryhmien välisessä kulttuuriosallistumisessa. Varmistetaan runsas ja monipuolinen kulttuuritarjonta kaikenlaisille ihmisille. Vahvistetaan kulttuurin ja taiteen alueellista saatavuutta yhteistyössä kuntien, hyvinvointialueiden ja maakuntien kanssa. Omaleimainen kulttuuri auttaa pitämään myös harvaan asutut alueet elinvoimaisina. Huomioidaan kulttuuripalveluissa kielten ja kulttuurien kirjo – ihmisten moninaisuus. Myös vammaisille on taattava oikeus kulttuuriin. Lisätään kohtaamisia ja vuoropuhelua yhteiskunnassa kulttuurin keinoin. Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuurin on oltava osa kaikkia hallituksen keskeisiä ihmisten elämänlaatua parantavia politiikkaohjelmia, kuten ikäohjelmaa, yksinäisyysstrategiaa ja demokratiaohjelmaa. Kulttuuri on vietävä osaksi kotouttamispalveluita.

KULTA ry:n jäsenenä olemme olleet kirjaamassa kulttuuri- ja taidealojen eduskuntavaalikärjiksi

  1. luovista aloista Suomen kasvun veturi
  2. lapsilla on oikeus kulttuuriin tekijöinä ja kokijoina
  3. kaikille yhdenvertainen oikeus kulttuuriin ja taiteeseen.

Tutustu KULTA ry:n eduskuntavaaliohjelmaan tästä.

Kulttuuri on yhteistä pääomaa – kulttuuribudjetti prosenttiin!