Teemat ja hankkeet

Osallistava ympäristötaide

Ympäristö- ja yhteisötaiteen piirissä pohdimme taiteen keinoin ihmisen suhdetta kaupunki- ja taajamaluontoon, rakennettuihin ympäristöihin sekä unohdettuihin paikkoihin. Toteutamme erilaisia näyttelyitä, festivaaleja ja monenlaisia tapahtumia usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Toimimme verkostopohjaisesti sekä vahvasti yleisöjä osallistaen niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. Kuvataiteilijoita, muusikoita, tanssijoita, muotoilijoita ja yhteisötaiteilijoita  on mukana tapahtumissa useita kymmeniä vuosittain.

Työskentelemme eri puolilla Suomea, erilaisten taiteilijoiden ja ympäristöjen parissa. Tuotamme paikallisidentiteetistä kumpuavia ympäristötaideteoksia. Adoptoimme paikkoja yhteisölliseen kulttuuri- ja taidetoimintaan. Toteutamme yhdessä asukkaiden, kuntien ja taiteilijoiden kanssa syötäviä puistoja ja kaupunkiviljelykohteita. Kannustamme kylämaisemien ja -ympäristöjen, vesistöjen ja rantojen hoitotoimenpiteisiin.

Lisätietoa: kulttuurijohtaja Helka Ketonen, helka.ketonen(at)msl.fi

facebooktwitteryoutubeinsta


Kulttuuriympäristökasvatusta: Nurkan takana -verkkoaineisto

Nurkantakana.fi

Oivaltavia esimerkkejä 6–15 -vuotiaiden kanssa toteutettavaan kulttuuri- ja lähiympäristökasvatukseen. Pääset tästä linkistä suoraan verkkoaineistoon: nurkantakana.fi 

Aineisto on suunnitetu lasten ja nuorten ympäristösivistyksen edistämiseksi. Se sisältää kymmenen menetelmää, käytäntöä ja oivaltavaa esimerkkiä oppimisesta lähiympäristössä kokemuksen kautta. Käytännönläheiset, yhteiseen tekemiseen perustuvat mallit vahvistavat osallisuuden kokemusta ja tukevat monipuolisen ympäristösuhteen kehittymistä. Mallit on kohdennettu esi- ja peruskouluikäisten lasten parissa toimiville kasvattajille niin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kuin kerho- sekä harrastustoiminnankin kentällä.

Aineistossa huomioidaan erityisesti lähiympäristö, kulttuuriympäristöt sekä ympäristön kulttuuriset arvot ja merkitykset. Aineisto on toteutettu yhdessä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Maaseudun Sivistysliiton kulttuuri- ja taidetuotannon kanssa. Olemme myös yhdessä tehneet Kulttuuriympäristösitoumuksen Sitoumus 2050, johon voit tutustua täällä. #sitoumus2050

Seuraa aktiivista viestintää ja ajatusten vaihtoa Facebookissa sekä eri some-kanavilla aihetunnisteella #kulttuuriympäristökasvatus