Teemat ja hankkeet

Paikalliskulttuuri ja -identiteetti

Toteutamme kulttuuri- ja taidetoimintaa useilla eri paikkakunnilla vuosittain. Yhteisöön kuuluminen ja paikallinen tekeminen on toiminnassa keskeistä.

Kulttuuri- ja taidetoiminnan keinoin edistämme maaseutualueilla eri ikäisten ja taustaisten asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta oman yhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tuemme maaseudun ja kaupunkiväestön yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhdessä tekemällä ja yhdessä oppimalla. Rohkaisemme kaikessa toiminnassa yksilöiden luovuuteen, joka kumpuaa jokaisen omista lähtökohdista, tarpeista ja persoonasta.

Taiteilijoiden työllistyminen varsinkin pienillä paikkakunnilla ja isompien kasvukeskusten ulkopuolella on vaikeaa. Kulttuurilaitokset, museot, taideoppilaitokset ja luovien alojen työpaikat keskittyvät entistä enemmän kaupunkeihin. Maaseudun Sivistysliitto haluaa painottaa taiteen hyvinvointivaikutuksia myös kunta- ja sote-uudistusten yhteydessä. Luovien alojen toimijoita tarvitaan monenlaisissa yhteyksissä niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. MSL tarjoaa monelaisia työkaluja, verkostoja ja taiteilijakontakteja luovien menetelmien laajaan hyödyntämiseen eri aloille ja eri tilanteisiin. Myös kulttuuritaustaltaan erilaisia asukkaita tarvitaan toimintaan mukaan.

Lisätietoa: kulttuurijohtaja Helka Ketonen, helka.ketonen(at)msl.fi

facebooktwitteryoutubeinsta


Vuonna 2018 käynnissä olevat hankkeet ja kumppanuudet:

KEHO – ainoa kotini maailmassa (2017-2018)

KORTTEERI. Notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria -hanke (2017-2019)

Syötävä Puisto

CityTorpparit ja yhteisötaiteilijat

Kulttuuri- ja luontomatkailuun liittyvät toimenpiteet: ProLocalis-karttasovellus

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Karhunveistokilpailut Ilomantsissa osana Karhufestivaalia

Ylisukupolvinen kulttuuritoiminta 2018-2020, yhteistyö Eläkeliiton kanssa käynnistymässä