Teemat ja hankkeet

Ilmastoviisaus ja kestävä kehitys

WP_20151101_027

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii pieniä arjen tekoja. Tavoitteena on nostaa ilmastoviisaus ja konkreettiset ympäristöteot kyläyhteisöjen vahvuudeksi ja vetovoimatekijäksi. Samalla mukana olevista maakunnista tulee biotalouden kansalaisyhteiskunnan suunnannäyttäjä.

 

 

Siirry tästä Kohti vähähiilisiä kyliä -sivustolle, jossa esittelemme seuraavat hankkeet:
Kohti vähähiilisiä kyliä, Pohjois-Karjala 2016–2018
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt, Pohjois-Suomi, Kainuu, 2016–2018
5E kylät – vähähiiliset yhteisöt, Pohjoinen Keski-Suomi 2016–2018

Hankkeissa lisäämme asukkaiden tietämystä ja kannustamme heitä arkisiin tekoihin kestävän kehityksen ja kiertotalouden puolesta.

Ilmastoviisaus-sivustolla  kerromme  millaisia ilmastotekoja kahden vuoden aikana kolmessa eri maakunnassa toteutettiin. Sivuilta löytyy myös linkit hankkeiden yhteisiin loppujulkaisuihin.