Osallisuuden vuosi 2020

Osallisuuden vuosi 2020

Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen yhteisökehittäjä, jonka erityistä osaamista on lähidemokratian vahvistaminen.MSL tukee ihmisten osallisuutta oman lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Kunnissa tätä tehdään tuomalla kuntalaiset ja paikalliset yhteisöt mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen.

 

Hyvän mielen Posio, kuva: Virpi Harilahti-Juola

 

Tämänkaltaisen kumppanuuden edellytyksiä ovat yhteisen tavoitteen löytäminen ja kaikkien osapuolien sitoutuminen yhteisesti sovittuun. Onnistuneen kumppanuuden kautta kunnat paikallisyhteisöinä vahvistuvat ja toiminnan kautta on mahdollista lisätä kuntien elinvoimaisuutta vahvistamalla paikallisia erityispiirteitä ja vahvuuksia. Vahva ja elinvoimainen paikallisyhteisö pystyy myös nykyistä paremmin huolehtimaan yksittäisten kuntalaisten hyvinvoinnista.