Osallisuuden vuosi 2020

Osallisuuden vuosi 2020

Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen yhteisökehittäjä, jonka erityistä osaamista on lähidemokratian vahvistaminen.MSL tukee ihmisten osallisuutta oman lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Kunnissa tätä tehdään tuomalla kuntalaiset ja paikalliset yhteisöt mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen.

Yksi osa osallisuustyötä on maahanmuuton huomioiminen kehittämisessä. Onnistunut maahanmuuttotyö paikallistasolla perustuu hyviin julkisiin palveluihin, mahdollisuuksiin tehdä töitä tai opiskella sekä aktiiviseen ja vastaanottavaan paikallisyhteisöön. MSL tekee yhteisökehittämistä ja töitä vastaanottavan maaseudun puolesta uudessa vapaan sivistystyön koulutuskokeilussa eri puolilla Suomea (mm. Ilomantsissa, Outokummussa ja Turussa).

Vapaan sivistystyön uuden lukutaitokoulutuksen tavoitteena on saada paikallisia järjestöjä mukaan. Toiminnan tavoitteena on oppia kieltä yhdessä tekemällä ja tutustumalla paikallisiin yhteisöihin ja ihmisiin.
Tutustu lukutaitokoulutuksen esittelyyn!

 

Hyvän mielen Posio, kuva: Virpi Harilahti-Juola

 

Tämänkaltaisen kumppanuuden edellytyksiä ovat yhteisen tavoitteen löytäminen ja kaikkien osapuolien sitoutuminen yhteisesti sovittuun. Onnistuneen kumppanuuden kautta kunnat paikallisyhteisöinä vahvistuvat ja toiminnan kautta on mahdollista lisätä kuntien elinvoimaisuutta vahvistamalla paikallisia erityispiirteitä ja vahvuuksia. Vahva ja elinvoimainen paikallisyhteisö pystyy myös nykyistä paremmin huolehtimaan yksittäisten kuntalaisten hyvinvoinnista.