Teemat ja hankkeet

Kuntayhteistyö ja osallisuus

Tuemme yhteistyötä, jossa asukkaat, yhdistykset, kuntakeskukset ja kaupungit yhdistävät voimansa ja osaamisensa moniarvoisen ja aktiivisen kansalaisuuden toteuttamiseksi.

Käytämme kehittämäämme ympäristöluotsaus-menetelmää mm. maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten asukkaiden välisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ja kansalaisvalmiuksien edistämiseen.

Tällä hetkellä on käynnissä mm. seuraavat hankkeet:

Hyvän mielen paikat -hanke, Pohjois-Pohjanmaa 2016–2018
Hyvän mielen paikat, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Tyrnävä

Vastaanottava Tunturi-Lappi, 2016–2018