Osallistavaa ympäristötaidetta, kulttuuria ja kansalaisaktiivisuutta vuonna 2021

Taide, Blogi

Kirjoittaja: Helka Ketonen

Trash Heroesin Panu Varstala. Kuva: Tuukka Troberg.

”Me uskomme että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa lähiympäristönsä viihtyvyyteen. Haaveilemme paremmasta ympäristöstä, jossa tanssitaan kaduilla, liikutaan ekologisesti sekä pidetään huolta luonnosta ja toisistamme” – näin totesi yhteistyökumppanimme ammattitanssija, koreografi, muusikko ja luokanopettaja Panu Varstala, Trash Heroes -taiteilijaryhmästä. Hän pyöräili kesällä pitkin Uudenmaan rannikkoa pysähtyen siivoamaan rantoja yhdessä paikallisten koululaisten kanssa. Siivoamisen ohessa nautittiin yhdessäolosta ja tanssittiin.

Helsingin Rudofl Steiner -koulun oppilaat siivosivat Helsingin Lapinlahden rantaviivaa. Kuva: Tuukka Troberg.

Varstala toteutti Maaseudun Sivistysliiton kanssa Itämeriaiheisen tapahtumakokonaisuuden Uudenmaan alueen kouluissa elokuussa. Trash Heroesin kiertue huipentui Itämeripäivänä 26.8. Lapinlahden Lähteellä Helsingissä. Aamupäivä tanssittiin siivoamisen ohessa ja nautittiin yhdessä tekemisestä Rudolf Steiner -koulun oppilaiden kanssa, ja iltapäivällä lukiolaiset kirjoittivat Itämeriteemaisia lehtileikekollaaseja Revi Se -työpajassa, jonka vetivät muusikko Karri ”Palface” Miettinen ja kirjailija Kaisa Happonen, yhdessä Panu Varstalan kanssa.

Kaisa Happonen ja Paleface tulkitsivat upeasti lukiolaisten runot Itämeripäivänä Lapin Lähteen sadonkorjuujuhlassa. Kuva: Tuukka Troberg.

Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026 on Oulu

Euroopan kulttuuripääkaupungin valinta vuodelle 2026 ratkesi kesäkuussa, kun Oulu julistettiin voittajaksi kumppaninaan 32 pohjoisen Suomen kuntaa. Kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa pohjoisesta! -teema vei heidät voittoon saakka. Myös Maaseudun Sivistysliitto oli mukana yhteistyökumppanina jo hakuvaiheessa.

Vuoden 2021 aikana pääsimme jo hieman aloittamaan yhteistyötä osana Delta Life -tapahtumien sarjan suunnittelua yhdessä Oulun Kulttuuritapahtumayhdistyksen kanssa. ”Sisältöjen tekemisessä on joukkoistamisen periaate keskeistä niin että mahdollisimman moni tuntee itsensä osallisiksi. Paikalliset kalastajat, pohjoisen ihmiset, kyläläiset ja taajaman asukkaat – ihmisten kuuleminen ja mukaan saaminen on oikeastaan kaiken läpimenevä ajatus!”– näillä ajatuksilla lähdemme yhdessä liikkeelle.  

Delta Life -tapahtumien tavoitteena on koskettaa koko Perämeren valuma-aluetta, sen jokivarsien elämää ja kulttuuria, sisältäen vesireitit Kalajoelta Tornionväylään saakka, merta pitkin Tukholmaan ja maailmalle. Lähdemme liikkeelle jokivarsien historiallisesta perinnöstä ja taiteen keinoin kuljemme kohti tulevaa aikaa. Oulun suisto on alue, johon juhlavuoden päätapahtuma kulminoituu elokuussa 2026.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -valinta on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa näkyy taiteen ja kulttuurin rikkaus sekä Euroopan kulttuurien yhteiset piirteet. Nimeämisellä korostetaan Euroopan kulttuurien moninaisuutta ja lisätään kulttuurivaihtoa Euroopassa. Monille kaupungeille ja kunnille vuosi on tuonut tullessaan pysyviä vaikutuksia kulttuuriin, matkailuun, toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja kaupunkikuvaan.

Valituksi tullut kaupunki ympäröivine kuntineen saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Nimitys lisää monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin parantamiseen tähtääviä hankkeita, kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, rajat ylittävää yhteistyötä sekä kulttuuritapahtumia.

kuva: Tuukka Troberg.

Kulttuurin ja taiteen edunvalvontaa yhdessä Kulta ry:n kanssa

Maaseudun Sivistysliitto liittyi keväällä Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n jäseneksi. Tavoitteena on nostaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta yhdessä ammattimaisesti toimivien kulttuurin ja taiteen tuki- ja tuottajaorganisaatioiden kanssa, jotka haluavat edistää koko kulttuurin ja taiteen etua valtakunnallisesti. Pääsihteerinä toimii Rosa Meriläinen.

Marraskuussa Kulta ry julkaisi Tulevaisuuden kunta -kuntapäättäjän tehtävä -aineiston, jonka tärkeimmiksi näkökulmiksi kirjasimme empatia ja hoiva, ymmärrys ja osaaminen, luova ja aktiivinen elämä, kauneus ja kestävyys, elinvoima ja toimeentulo. Niihin liittyviä haasteita tarkastellaan eri kuntalaisten elinkaaren näkökulmista. Aineisto toimitetaan tammikuussa 2022 painotuotteena kaikkiin kuntiin valtuutetuille jaettavaksi.

Kulttuurihyvinvointi kuuluu myös sote-uudistukseen osana kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä. KULTA ry julkaisi omat aluevaaliviestinsä jo aiemmin syksyllä. Ne löytyvät täältä.

Vuonna 2021 Maaseudun Sivistysliitto antoi Kulta ry:n Kultaisen papukaijamerkin Ilomantsin kunnalle upeasta yhteistyöstä ITE-taiteen sanansaattajana. Perusteluissa toimme esille mm. sen, että Ilomantsissa taiteen, kulttuurin ja kansanperinteen juuret ovat syvät. Laajassa kumppanuusverkostossa niitä ja niiden vastaanottoa myös kehitetään edelleen.

Kutsumme mukaan keskusteluun kunnianhimoisemmasta kulttuuripolitiikasta kaikkia alasta kiinnostuneita. Liity sinäkin mukaan Kulta ry:n facebook-ryhmään!

Maaseudun Sivistysliiton kultaisen papukaijamerkin sai Ilmantsin kunta.

Kulttuurigaala juhlisti taiteen sankareita Tampereella

Suomen ensimmäinen Kulttuurigaala järjestettiin tiukassa korona-valvonnassa rajatulle kutsuvierasjoukolle. Onneksi pääsimme kaikki kuitenkin mukaan nauttimaan taiteen ja kulttuurin juhlasta suoran televisiolähetyksen kautta. Ensi vuonna juhlimme uudella Tampereen Nokia Areenalla 24.11.2022.

Kulttuurigaalan järjestelyistä vastaavat Yle, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry sekä Life Style Invest yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, Tampereen kaupungin ja Veikkauksen sekä Suomen museoliiton, Serlachius-museoiden, Designmuseon, Sponsor Insightin ja Suomen Sydänliiton kanssa.

Kulttuurigaalan palkintoja jaettiin yhdeksässä kategoriassa. Suuri yleisö valitsi näistä Vuoden kulttuuripersoonan ja -teon esiraadin tekemien ehdotusten joukosta. Ehdokkaitten ja palkittujen joukossa oli myös useita Maaseudun Sivistysliitolle tuttuja yhteistyökumppaneita – onnea kaikille ehdokkaille ja voittajille!

Taiteesta hyvinvointia ja elinvoimaa!
* Maaseudun Sivistysliiton taidetoimintamme ytimessä on tuottaa taiteen keinoin monitaiteellisia ja monimediaisia tapahtumia, festivaaleja, näyttelyitä, seminaareja, työpajoja sekä julkaisuja – yhdessä museoiden, kuntien, taiteilijoiden ja erilaisten paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.
* Yhteisöön kuuluminen ja paikallinen tekeminen on toiminnassamme keskeistä. Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Merkitykselliseen elämään kuuluu vahvasti myös oman kulttuuri-identiteetin tunnistaminen. 

Taide – kokemisen ja tekemisen lumoa!