Ruskon yhdistysohjelman kooste

Osallisuus, Järjestötoimijoille, Kunnille, Yhteisötoimijoille

Ruskon yhdistysohjelman kooste

Ruskon kunnan aloitteesta käynnistynyt prosessi aloitettiin talvella 2022. Yhdistykset valitsivat joukostaan edustajat yhdistysohjelma -työryhmään, joka pohti yhteissuunnittelun avulla kehittämisen paikkoja ja tulevaisuuden suuntia. Talven ja kevään aikana järjestettiin etätyöpajoja ja yksi työpaja paikan päällä Ruskolla. Työpajoissa käsiteltiin mm. tulevaisuuden kuntaa, kansalaistoiminnan muutoksia, yhteissuunnittelua ja ennen kaikkea sitä, millä tavalla yhdistysten ja kunnan välistä yhteistyötä voisi kehittää ja mitä kohti suunnataan yhdessä. Fasilitaattoreina toimivat Maaseudun Sivistysliiton asiantuntijat. Työpajojen lisäksi prosessiin kuului välitehtäviä, joihin osallistui ruskolaisten yhdistysten jäsenistöä. Kokonaisuudessaan yhdistysohjelman päivitysprosessiin osallistui n. 38 ihmistä Ruskolla. Työpajoihin osallistui myös aina kunnan viranhaltijoita.