Blogi

Helka Ketonen - maaliskuu 13, 2018

Kulttuuri kuuluu kaikille!

Taiteilija Maritta Nurmi

#Kalanmaha-ympäristötaideteosten sarja Raumalla (MSL 2016)

Valokeilassa kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018

Tiesitkö, että

  • yli 300 000 ihmistä työskentelee EU:n kulttuuriperintöalaan liittyvällä alalla
  • 7,8 miljoonaan työpaikkaa EU:ssa liittyy välillisesti kulttuuriperintöön
  • 68% eurooppalaisista sanoo, että paikkakunnan kulttuuriperintö voi vaikuttaa lomakohteen valintaan
  • 6 maailman 10:stä eniten vieraillusta museosta vuonna 2016 oli Euroopassa ja niissä kävi vuonna 2016 yli 35 miljoonaa vierailijaa
  • eurooppalaiset yhteiskunnat ovat maailman tasa-arvoisimpia ja osallistavampia

Koulutus + kulttuuri + urheilu

Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta on aktiivista. Euroopan komission EU-johtajien kokouksessa marraskuussa 2017 kirjattiin strategisia tavoitteita tuleville vuosille. Vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen, ihmisoikeudet ja ihmisarvo todettiin Euroopan unionin perusarvoiksi. Ne ovat osa eurooppalaista identiteettiä. Suurta painoarvoa annettiin paikallistason toimenpiteille, joilla voidaan vahvistaa eurooppalaista identiteettiä yhdistämällä erityisesti koulutusta, kulttuuria ja urheilua. Näillä nähdään olevan keskeinen rooli aktiivisen kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistämisessä nuorten sukupolvien keskuudessa.

Vuoteen 2025 ulottuvassa visiossa halutaan saavuttaa Eurooppa, jossa ihmiset tiedostavat voimakkaasti eurooppalaisen identiteettinsä, kulttuuriperintönsä ja sen monimuotoisuuden.

”Haluamme, että Euroopan unioni tarjoaa kansalaisilleen uusia mahdollisuuksia kulttuuriseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja talouskasvuun…Lupaamme tehdä työtä seuraavan hyväksi: …unioni, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta Euroopasta; unioni, joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista moninaisuutta,” (Rooman julistus 25.3 2017)

”Koulutus ja kulttuuri ovat avain tulevaisuuteen – yhtä lailla yksilölle kuin koko unionille.” (EU-johtajien kokous Göteborgissa 17.11.2017, Puheenjohtaja Juncker)

Mitä kulttuuriperintöön kuuluu?

Kulttuuriperintö ympäröi meitä kaupungeissa, kylissä ja luonnossa – niin kotona kuin julkisella paikallakin. Se ei ole vain esineistöä, rakennuksia, kuvataidetta, elokuvia tai kirjallisuutta. Myös kädentaidot, tarinat, ruokareseptit, tapakulttuurimme ja juhlaperinteemme ovat osa kulttuuriperintöä.

Kulttuuriperintö muuttuu ja saa uusia sisältöjä koko ajan. Juhlavuoden taviotteisiin kuuluukin myös tulevaisuuteen kurkottavat toimenpiteet. Euroopan neuvoston ja Unescon pitkän aikavälin hankkeissa mm. tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, tutkitaan rakennusperinnön innovatiivista uudelleenkäyttöä ja torjutaan kulttuuriesineiden laitonta kauppaa. Sitouttaminen, kestävyys, suojelu ja innovointi – näiden teemojen sisään kiteytyy Euroopan kulttuuriperinnön keskeinen olemus myös vuoden 2018 jälkeen.

Ilmoita hankkeesi tai tapahtumasi osaksi teemavuoden ohjelmaa

Ilmoita vuoden teemaan liittyvä hankkeesi tai tapahtumasi osaksi Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 -ohjelmaa. Saat myös hankkeellesi kulttuuriperintövuoden logon käyttöoikeuden ja näkyvyyttä teemavuoden viestinnässä, tapahtumakalenterissa, jne. Suomessa vuoden tavoitteena halutaan vahvistaa kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallisuutta sekä parantaa osallistumismahdollisuuksia.

Kulttuuriperintövuoden koordinaatiosta Suomessa vastaa Museovirasto. Yhteystiedot: erikoissuunnittelija Aura Kivilaakso ja yli-intendentti Ulla Salmela (yhteystiedot tämän linkin takana)

Maaseudun Sivistysliiton mottona on Itse Tehty Elämä!

Toimintamme kunnioittaa kunkin yksilön erilaisuutta sekä tukee yhteisöllistä ja paikallista toimintaa monin eri tavoin. Kannustamme ihmisiä kansalaisvaikuttamiseen, yritteliäisyyteen ja luovaan ajattelutapaan. Kulttuuri ja taide ovat vahvoja vaikuttamisen keinoja. Taide herättää tunteita ja rohkaisee keskustelemaan.

Tule mukaan – tehdään yhdessä!

Suomessa teemavuoden materiaalit löytyvät täältä: kotisivut  ja Facebook

Twitter ja Instagram: #EuropeForCulture