Pelillistäminen tehostaa verkko-oppimista

Koulutus, Blogi

Oppiminen siirtyy yhä kasvavissa määrin verkkoon, oli kyse sitten yhteiskunnallisen sulkutilan aiheuttamasta pakosta tai järjestelyyn liittyvistä käytännön syistä. Peleistä johdettu pedagogiikka tehostaa verkko-oppimista, sillä pelit ovat tunnetusti kiehtovia. 

Etänä tai jopa ei-synkronisesti tapahtuva opetus on järjestelyjen kautta joustava ratkaisu, joka mahdollistaa koulutukseen osallistumisen sijainnista tai menojen päällekkäisyydestä huolimatta. Verkko-oppiminen kuitenkin edellyttää osallistujalta riittäviä digitaitoja, itseohjautuvuutta ja valmiutta jatkuvaan oppimiseen. 

Oppimisympäristönä verkko saattaa joillekin oppijoille tuoda itsenäiseen opiskeluun ylimääräistä haastetta. Moni verkkokursseja suorittanut on varmasti törmännyt sokkelomaisiin järjestelmiin sekä erilaisiin tiedostoihin ja kansioihin hukkuviin kurssisivuihin, joissa navigoiminen haastaa vaativuudessaan jo MM-tason suunnistuksen. Monelle on varmasti myös tuttua se, että kurssin sisältö koostuu lähinnä skannatuista tekstikirjojen sivuista, jolloin opittavasta tuleekin vaan harmaa, raskas ja pelottava materiaalimassa. Jos oppimisympäristö muistuttaa jo valmiiksi labyrinttiä, voi energiaa olla jo itsessään raskaisiin ruudulta luettaviin oppaisiin ja kymmeniin pdf-sivuihin paneutumiseen erittäin vähän. Tällaisessa ympäristössä keskittyminen herpaantuu helposti. 

Vuorovaikutteista oppimista 

Lukemista voidaan aina piristää opetusvideoilla, mutta myös ne voivat olla pidemmän päälle uuvuttavia. Mitä verkko-oppimiseen tulee, tällainen passiivinen ja vastaanottava oppiminen on harvoin tie menestykseen. Tilalle on saatava vuorovaikutteisuutta ja oppijan aktiivisuutta. Yksi keino tähän on pelillistäminen, eli pelien maailmasta tuttujen, sisäistä motivaatiota ruokkivien elementtien tuominen koulutukseen. Erilaisia oppimispelejä on ollut olemassa ties kuinka kauan, mutta niiden suosio on viimeistään älypuhelinsovellusten myötä kasvanut valtavasti.  Moni varmaankin tuntee esimerkiksi itsenäiseen kieltenopiskeluun tarkoitetun Duolingo-pelin, joka palkitsee pelaajaa päivittäisestä aktiivisuudesta, antaa oppijan seurata edistymistään ja tunnustaa oppimista usein pienten osaamismitalien avulla. Lisäksi oppija ansaitsee pelatessaan pisteitä, joita voidaan käyttää pelin sisäisessä kaupassa pelin helpottamiseen. Tarjolla on vapaapäiviä, tuplapisteitä, asusteita pelihahmolle ja muuta. Työstä palkitseminen, opitun tunnustaminen ja edistyksen osoittaminen ovat kaikki välineitä itsenäisen oppijan sitouttamiseen ja sisäisen motivaation ylläpitämiseen.   

Arvoitukset ja mysteerit 

Mielenkiintoisen ulottuvuuden verkko-oppimiseen ovat tuoneet myös pedagogiset pakopelit, joissa ratkotaan yleensä erilaisia arvoituksia tai mysteerejä.  Pakopelihenkisen kokonaisuuden voi toteuttaa kokonaan verkossa tai vaikkapa rastimaisena seikkailuna lähiluontoon erilaisten mobiilisovellusten avulla. Pakopeleille ominaista ovat erityisesti tarinallisuus ja mukaansa tempaavat elementit, jolloin oppiminen tapahtuu monesti ikään kuin huomaamatta. Sisällöntuottajan näkökulmasta tarinallisen pakopelin suunnittelu on toki aikaa vievää puuhaa, vaikkakin antoisaa. Pelillisyyttä voi kuitenkin lähteä lisäämään myös pienin askelin suunnittelemalla lukijan “pysäyttäviä” tehtäviä verkko-oppimateriaalin sisälle. 

Pelillisyys MSL verkko-opistossa 

Pelillistämistä on hyödynnetty MSL verkko-opistossa muun muassa Digiä mulle, sulle ja meille –verkkokurssilla ja koulutuspalveluiden esittelypelissä. MSL verkko-opisto toimii sekä tietokoneella että mobiililaitteella. 

Digiä mulle, sulle ja meille -verkkokurssi on itsenäiseen opiskeluun taipuva perusdigitaitojen harjoitteluväline, joka koostuu seitsemästä digitaitojen osa-alueesta. Kaikki osa-alueet eivät ole opiskelijalle avoinna heti, vaan uusia sisältöjä avautuu suorittamalla avoinna olevia tehtäviä. Kukin osa-alue sisältää jonkin verran eri aiheisiin liittyviä interaktiivisia sisältöjä. Nämä sisällöt ovat ikään kuin diasarjoja, jotka koostuvat ohjeteksteistä, klikattavista elementeistä ja erilaisista tehtävistä. Kun opiskelija suorittaa sisällön, se kuittaantuu tehdyksi. Opiskelija voi seurata omaa edistymistään pääsivulta ja tarkistaa tekemättömät tehtävät helposti. Edistymisen seurantaa varten opiskelija tarvitsee itselleen Moodle-tunnukset, mutta kurssista on olemassa myös kaikille avoin materiaalipankkiversio, jonka sisällöt ovat myös interaktiivisia. 

Digiä mulle, sulle ja meille -verkkokurssi on itsenäiseen opiskeluun taipuva perusdigitaitojen harjoitteluväline, joka koostuu seitsemästä digitaitojen osa-alueesta. Kaikki osa-alueet eivät ole opiskelijalle avoinna heti, vaan uusia sisältöjä avautuu suorittamalla avoinna olevia tehtäviä. Kukin osa-alue sisältää jonkin verran eri aiheisiin liittyviä interaktiivisia sisältöjä. Nämä sisällöt ovat ikään kuin diasarjoja, jotka koostuvat ohjeteksteistä, klikattavista elementeistä ja erilaisista tehtävistä. Kun opiskelija suorittaa sisällön, se kuittaantuu tehdyksi. Opiskelija voi seurata omaa edistymistään pääsivulta ja tarkistaa tekemättömät tehtävät helposti. Edistymisen seurantaa varten opiskelija tarvitsee itselleen Moodle-tunnukset, mutta kurssista on olemassa myös kaikille avoin materiaalipankkiversio, jonka sisällöt ovat myös interaktiivisia. 

Ratkaise kadonneen kurssiavaimen arvoitus 

Kadonneen kurssiavaimen arvoitus on pakopelihenkinen ja interaktiivinen MSL:n koulutuspalveluiden esittelypeli. Peli on kaikille MSL verkko-opiston vierailijoille avoin. Pelissä tehtävänä on kerätä kadonneen kurssiavaimen osat ja ratkaista koodi järjestämällä ne oikeaan järjestykseen. Jokaisella MSL:n koulutustiimiläisellä on yksi koodin osa, joten pelaaja pääsee matkustamaan ympäri Suomea ja tutustumaan samalla Maaseudun Sivistysliiton erilaisiin koulutuspalveluihin. Koodin palan saa itselleen vastaamalla kutakin palvelua koskevaan kysymykseen.  Ratkaisemalla arvoituksen saat käyttöösi järjestötoiminnan kehittämiseen liittyvän sisällön MSL verkko-opistossa sekä voit osallistua arvontaan!  

TÄSTÄ PELAAMAAN

Kirjoittaja