Suomen dialogiteko 2021 -tunnustus Maaseudun Sivistysliitolle

Koulutus, Uutinen

Erätauko-säätiö on myöntänyt Maaseudun Sivistysliitolle Suomen dialogiteko 2021 -tunnustuksen demokratian vahvistamisesta.

MSL saa kiitosta erityisesti pitkäjänteisestä dialogityöstä, Erätauko-menetelmän kehittämisestä ja menetelmän kouluttamisesta laajalle ryhmälle ihmisiä.

”Olemme erittäin iloisia tästä tunnustuksesta!” kertoo koulutuspäällikkö Virpi Skippari Maaseudun Sivistysliitosta. ”Käytämme Erätauko-menetelmää luodaksemme hyvää keskustelukulttuuria mm. kuntien päätöksenteossa, järjestöissä, yhdistystoiminnassa ja työpaikoilla.”

Erätauko-menetelmä tuo keskusteluun turvallisen tunnelman ja rohkeutta esittää myös keskeneräisiä ajatuksia.

”Usein keskusteluun osallistuvat toteavat, että menetelmä sopii hyvin myös kotikäyttöön”, vinkkaa Virpi Skippari.

MSL käyttää osallistavia menetelmiä osana koulutuksia, mm. osallistujien tutustumiseen koulutuksen alkaessa ja työstettävien ilmiöiden hahmottamisessa. Apuna käytetään myös Dialogipelikortteja, joiden avulla jokainen voi harjoitella omia ja oman yhteisön, yhdistyksen tai työporukan keskustelutaitoja.

Lisätietoa

Erätauko-säätiön tiedote

Treenaa dialogia ja nosta vaikeustasoa dialogipelikorteilla

Lataa dialogipelikortit käyttöösi

Virpi Skippari