Yhdistysverkostotyöpajassa käynnistetään tulevaa yhteistyötä

Salolaiset yhdistystoimijat luomassa perustaa uudelle verkostolle.

Yhteistyössä on voimaa. Tämä on huomattu Leader Ykkösakselissa; he ovat kutsuneet koolle yhdistystoimijoita Salossa ja Vihdissä pohtimaan miten voisimme yhdessä kehittää paikallisten yhdistysten yhteistyötä. Tilaisuuksien fasilitoinnista on vastannut Maaseudun Sivistysliitto.

Ympäri Suomen järjestöt kamppailevat samojen haasteiden kanssa: jäsenmäärät vähenevät, jäsenet ikääntyvät, kilpailu ihmisten jo valmiiksi kiireiseistä vapaa-ajasta on suurta ja halukkuus sitoutua toimintaan on heikentynyt. Lisäksi yhteys kuntaan voi olla heikko ja tiloista olla puutetta.

Ongelmia on helpompi ratkaista yhdessä. Verkosto lisää vaikuttavuutta ja helpottaa toiminnan resursointia. Vuorovaikutus ja siitä syntyvä luottamus ovat verkoston elinehtoja. Verkoston rakentaminen onkin hyvä aloittaa tutustumisesta yhteisen asian äärellä: verkostoitumalla. Ykkösakselin järjestämissä verkostoilloissa onkin suotuisat olosuhteet keskustelulle. Tarjolla on kahvia ja pientä suupalaa, ilmassa on vahva tekemisen meininki. Tunnelmasta aistii, että olemme kerääntyneet tärkeän asian äärelle.

Hihat ylös

Työpajassa tutustaan toisiin yhdistystoimijoihin ja luodaan yhteinen tilannekuva paikallisten yhdistysten tarpeista. Keskustelun tavoitteena on lisäksi hahmottaa yhdistysten toiveita, jakaa tietoa, tunnistaa käytössä olevia resursseja, ideoida yhteistä toimintaa ja innostua. Jotta kaikkien osallistujien ääni saataisiin kuuluviin, käydään keskusteluja pienryhmissä. Tilaisuuden päätteeksi keräännymme yhteen ja kirjaamme ylös keskeisimmät havainnot, tarpeet, toiveet ja toimintaehdotukset.

Kahteen tuntiin mahtuu paljon tärkeitä huomioita ja hyviä ideoita. Verkoston käynnistäminen ei kuitenkaan tapahdu sormia napsauttamalla, joten sekä Salon että Vihdin työpajat saivat jatkoa. Toisessa työpajassa sovitaan käytännön ratkaisuja verkoston käynnistämiselle ja jaetaan vastuualueita. Toiminnan käynnistymisen vuoksi on erittäin tärkeää että tiedossa on ne avainhenkilöt, jotka pitävät vuorovaikutusta yllä, tai ainakin antavat sille alkusysäyksen.

Onnea ja menestystä jo nyt perustetuille verkostoille! Samanlaista yhteishenkeä näkisin mielelläni jokaisessa Suomen kunnassa ja paikallisyhdistyksessä.