Jussi Keränen

Aikuispedagogiikkaa ja digitaitoja

Olen Tornionjoen varrelta hiljalleen etelämmäs samonnut jatkuva oppija ja tiimini Lapin vahvistus. Toimipisteeni sijaitsee Helsingissä, josta kiertelen kouluttamassa digitaitoja ympäri Uuttamaata. Vapaa-ajalla vaalin sosiaalisia suhteita ja harrastan bänditoimintaa.

Koulutukseltani olen aikuispedagogiikkaan erikoistunut kasvatustieteen maisteri Jyväskylän yliopistosta. Osana opintojani olen tehnyt pääsykoevalmennusta, vetänyt kasvatustieteen demoryhmiä ja työstänyt täydennyskoulutuksia viheralalla. Opinnäytetyössäni olen tutkinut organisaation sisällä tapahtuvaa jatkuvaa oppimista.

Maaseudun Sivistysliitossa toimin pääosin Digiä mulle, sulle ja meile -hankkeen koordinaattorina ja digitaito-ohjaajana. Tuotan lisäksi digitaitoja koskevia oppimismateriaaleja MSL Verkko-opistoon ja järjestän TIEKEn tietokoneen käyttäjän A-kortti -tenttitilaisuuksia.