#osallisuuskahvit joulukuussa

Osallisuus, Verkko, Webinaari, Kunnille, Yhteisötoimijoille

Yhteisöllisyys kunnan johtamisessa

Kokoonnumme kahvipöytään yhteiskehittämisen ja pienten kuntien yhteisöllisen johtamisen teemojen äärelle. Yhteisöllisyys toimii pohjana yhteiskehittämiselle, joka on yhä käytetympi menetelmä kunnissa. Alustajana on Tampereen yliopistosta tutkijatohtori Ulriika Leponiemi.

Jotta yhteisöllisyys voi aidosti vahvistua kunnassa, se vaatii johtajalta ymmärrystä siitä, mistä yhteisöllisyydessä oikeasti on kyse ja miten sitä voidaan rakentaa. Parhaimmillaan, viisaasti johdettuna, yhteisöllisyys on voimavara sekä kunnalle että kuntalaisille ja näin ollen sen tulisi olla myös johtamisen keskeinen intressi.

Webinaari on Kunta olemme me -hankkeen päätöstilaisuus.