Toiminnan kehittäminen

Koulutus ja kehittäminen, Fasilitointi, Järjestökehittäminen, Työpaja, Järjestötoimijoille

Kehitä järjestösi toimintaa vastaamaan 2020-luvun toimintamalleja sekä jäsenten odotuksia

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmis- ja asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa palvelun (tässä kontekstissa järjestön jäsen tai toimi/luottamushenkilö), osallistetaan aktiivisesti mukaan prosessiin. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle laaja-alaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään mm. yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä nopeita kokeiluja.
Kehittämiskohteet voivat koskea itse jäsentä tai kehittämistyö voi koskea organisaation sisäistä toimintaa. Esimerkkejä kehittämiskohteiksi:
• Selvittää, suunnitella ja toteuttaa uusia toimintamalleja järjestölle
• Työstää vapaaehtoisten tai luottamushenkilöiden roolia tai huomioimista
• Uudistaa järjestön sisäisiä prosesseja sekä toimintamalleja tai rakenteita
• Toteuttaa syväluotaavaa asiakastutkimusta ja rakentaa asiakas/jäsenprofiileja viestinnän ja toiminnan suunnittelun tueksi
Myös pelkkä havaittu ongelma tai epäkohta riittää prosessin lähtöpisteeksi, kuten heikko jäsenaktiivisuus, tai vaikkapa vuorovaikutushaasteet järjestön rakenteissa.

Voimme toteuttaa muutaman tunnin mittaisia kehittämis- ja ideointityöpajoja esimerkiksi osaksi kehittämispäiviä, mutta parhaimman lopputuloksen saa projektissa, joka koostuu ongelman tai uuden mahdollisuuden määrittelystä tai havaitsemisesta, sen tutkimisesta, ratkaisujen ideoinnista ja kokeiluista mutta myös toteutuksen ja jalkautuksen seurannasta. Voit hyödyntää meitä myös tukena ja osana omia muutosjohtamisen projekteja.
Palvelumuotoilussa kyseenalaistaminen ja kysymysten esittäminen on tärkeää. Kuten mikä on työmme ja järjestömme tarkoitus ja olemassaolomme oikeutus myös tulevaisuudessa? Missä “bisneksessä” me olemme, tarjoammeko edunvalvontaa, vertaistukea vai elämyksiä? Voiko joku toinen järjestö tai yritys palvella jäseniämme tulevaisuudessa paremmin kuin me itse? Olemmeko ajassa mukana? Millaista 2020-luvun järjestötoiminnan tulisi olla, miten sen tulisi pyöriä, jotta se houkuttelisi mukaan myös vapaa-ehtoisia?

Miten toteutetaan? Kehittämistyöhön osallistuvat järjestön edustajat sekä jäsenet pääsevät osaksi projektin toteutusta, joka opettaa uusia työskentely- ja kehittämismalleja ja mahdollistaa organisaatioin siirtymisen kohti asiakaskeskeisempää ajattelua. Projektista riippuen keinovalikoimaan voivat kuulua haastattelut, teemakeskustelut, kyselyt, havainnointi, sekä erilaiset työpajat.
Lopputulos – mitä palvelun käyttämisen jälkeen tapahtuu?
Lopputulos voi kehittämiskohteesta riippuen olla esimerkiksi asiakas/jäsenpersoonat, kuvaukset järjestön palveluista ja niiden toteutustavoista, uudet toimintamallit sekä niiden sisään ajaminen organisaation.
Kenelle palvelu on suunnattu / sopii? Järjestöjen eri tasoille
Kesto: Kesto voi vaihdella erilaisten yksittäisten työpajojen järjestämisestä isompiin kokonaisuuksiin.
Hinta: Hinnoittelu sovitaan riippuen kehitysprojektin laajuudesta

Ota yhteyttä