Jäsenhankinnan- ja sitouttamisen koulutus

Koulutus ja kehittäminen, Järjestökehittäminen, Koulutus, Järjestötoimijoille

Kokeeko järjestönne tai yhdistyksenne tarvitsevanne hieman uusia ideoita jäsenten mukaan saamiseksi ja sitouttamiseksi järjestön toimintaan?

Yhdistystoiminnassa keskeistä jäsenen näkökulmasta on kokemus kuulua osaksi yhteisöä, tunne omien ajatusten ja toiminnan merkityksestä, sekä mahdollisuus toimia oman kiinnostuksen mukaan. Pelkästään vapaaehtoispohjalta toimivissa yhdistyksissä on omia rakenteellisia haasteita verrattuna organisaatioihin, jotka toimivat myös palkatulla työvoimalla. Ilmaiseksi työskentely ja oman vapaa-ajan lahjoittaminen järjestötyöhön vaatii ennen kaikkea motivaatiota ja intoa ajettavaan asiaan sekä mukaansatempaavaa yhteisöä, jonka kanssa työskennellä.

Sisältö:  Koulutuksessa käydään läpi ensin yhdistystoiminnan yleisiä haasteita ja ongelmia nykyajan yhteiskunnassa, mitkä usein liittyvät rakenteisiin ja perinteisiin toimintamalleihin. Koulutuksessa voidaan käsitellään mm. jäsenhankinnan eri tapoja, jäsenten osallisuuden tukemista, 2020-luvun vapaaehtoisen odotuksia, jäsenyyden markkinointia sekä käydä läpi runsaasti vinkkejä toiminnan kehittämiseen.

Isommissa haasteissa toiminnan kehittämiseen tai uudistamiseen liittyen suosittelemme toiminnan kehittämistä palvelumuotoilun avulla

Toteutustapa: Teamsin kautta tai lähitoteutuksena. Kokonaisuus rakentuu luento-osuudesta sekä pienimuotoisesta ryhmätyöskentelystä.

Osallistujamäärä: 10-50 osallistujaa

Kesto: Suositeltu kesto 2-4h.

Ota yhteyttä

Muista koulutustuki jäsenjärjestöille!