”Oispa hienoa, kun etäältäkin voisi olla mukana”

Osallisuus, Blogi
osallisuus

Nuorten aikuisten merkitys kunnan elinvoimalle tunnistetaan. Monin paikoin huokaillaankin omien nuorten perään heidän lähtiessään muualle opiskelemaan. Toisaalta kuulemme monipaikkaisten nuorten aikuisten kokemuksia väliinputoamisesta. Nuoret olisivat kiinnostuneita itselleen tärkeiden paikkojen ja asioiden kehittämisestä kotiseudulla, mutta joutuvat monipaikkaisina usein seuraamaan päätöksiä sivusta.

Tätä kohtaanto-ongelmaa pohdittaessa kuullaan usein kuntapäättäjien suunnasta vilpitön kysymys siitä, miten sitten nuorista aikuisista sitten pidetään kiinni? Miten lähestyä heitä? Kysyimme konkreettisia vinkkejä suoraan asiantuntijoilta: nuorilta aikuisilta itseltään.

Tää on mulle tärkee -hankkeeseen osallistuneet nuoret aikuiset korostavat, että jo yhteydenpito olisi hyvä alku. He ilahtuisivat kotikunnasta tulevasta yhteydenotosta, esimerkiksi sähköpostiin tilattavasta uutiskirjeestä, johon perehtymällä voisi ylläpitää tietoaan kotikunnan tapahtumista ja kehityksestä.

”Olisi mukava kuulla ja lukea uutisista, uusista hankkeista ja siitä miten kunta kehittyy, vaikka ei itse enää asuisikaan.

Nuoret aikuiset ottaisivat mielellään kantaa ja vaikuttaisivat asioihin. He toivovatkin kunnilta enemmän paitsi vaivannäköä vaikuttamisen mahdollistamiseksi, myös sitä, että noista mahdollisuuksista tiedotettaisiin laajasti. Lisäksi nuoret toivovat läpinäkyvää viestintää siitä, missä asioissa ja miten nuoret ovat olleet mukana vaikuttamassa tai tekemässä päätöksiä.

Entä kaipaavatko nuoret aikuiset juuri heille suunnattuja vaikuttajaryhmiä tai neuvostoja?  Eivät varsinaisesti. Haastattelemamme nuoret aikuiset vaikuttaisivat mieluummin ”matalalla kynnyksellä”, eivätkä juuri innostu ”hallituksissa ja organisaatioiden elimissä istumisesta”, kuten eräs nuorista muotoili.

Mitä välittömämpää yhteydenpito on, sitä paremmin porukka on mukana. Omasta mielestäni turhat rakenteet ja muodollisuus pois foorumeilta ja ryhmistä. 

Ajatus kunnan omasta  ”alumniverkostosta” saa nuoret innostumaan. Vapaamuotoinen verkosto, johon voisi liittyä (tai tulisi kutsutuksi) kotiseudulta lähtiessä, olisi nuorten mielestä mukava tapa pitää yhteyttä ja saada kutsuja esimerkiksi tapahtumiin ja kehittämistilaisuuksiin.


Vielä viimeinen asiantuntijavinkki kunnille: kannatta muistaa myös etäältä osallistumisen mahdollistaminen – tapoja on monia! Moni vastaajista osallistuisi mielellään hyvin järjestettyihin etätapahtumiin ja vaikkapa joukkorahoituskampanjaan, jos kohde olisi itselle tärkeä ja läheinen.

Olisi hienoa, että vaikka ei pystyisi muuttamaan takaisin, voisi etäältäkin olla mukana. Ja vaikkapa tarjota omaa osaamistaan kotiseudun hyväksi.