#Osallisuuden kevät, tapahtumakalenteri

Osallisuus, Uutinen

Osallisuustyön keväässä tuodaan hyvä esiin, rakennetaan siltoja ja perehdytään uusiin yhteiskehittämisen tapoihin.

Arvostava keskustelu, kotiseutusuhde, toivon ja ilon tuojat päätöksen teossa ja yhteiskehittäminen kunnan palvelujen kehittämisen menetelmänä. Tässä muutamia teemoja Maaseudun Sivistysliiton #osallisuustyön tapahtumista. Tule mukaan!


12.4. klo 18.00-> Nuijaparlamentti: On taitoa tulla toista vastaan.

Konsensus vai kompromissi – kumpi on päätöksenteossa tärkeämpää? Politiikka ja päätöksenteko ovat mahdollisuuksien taidetta. Myytit siitä, että päätöksenteossa ei olisi vaihtoehtoja tai ”päätös on tehtävä nyt heti”, eivät pidä paikkansa. Poliittinen päätöksenteko sisältää aina neuvottelun mahdollisuuden, jossa tärkeintä on tulla toista vastaan. Siis tervetuloa mukaan ti 12.4.klo 18 järjestettävään ”nuijaparlamenttiin”, jossa Klaara Tapper esittelee pro gradutyönsä keskeiset havainnot päätöksenteolle. Kommenttipuheenvuoron käyttää eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, jolla on pitkä kokemus päätöksenteosta, kompromisseista kuin myös konsensuksen hakemisesta. Tilaisuuden lopuksi on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle sekä kysymyksille.


26.4. klo 14.00 – 15.00 #osallisuuskahvit.

Huhtikuun #osallisuuskahvit keitellään teemalla Kylä nuoren kotina – ymmärrä kuulumisen tärkeys. Teemasta keskustelemassa ovat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen, väitöskirjatutkija Marika Kettunen Oulun yliopiston maantieteen laitokselta sekä Pohjois-Pohjanmaan tuoreinta kyläohjelmaa tekemässä ollut agronomi Belyta Tembo.

Osallisuuskahvit on webinaarien sarja, jossa tuodaan esille näkökulmia osallisuuteen ja osallisuustyöhön.


30.4. Ilopilkku -ilmiantokampanja päättyy vapun aattona.

Ilmianna teidän kunnan päätöksenteon ilopilkku!
* Kuka on teidän kunnan pelinrakentaja?
* Kuka kykenee yhteistyöhön yli puoluerajojen?
* Kuka mahdollistaa arvostavan ja kunnioittavan ilmapiirin, niissä vaikeissakin paikoissa?
* Kuka on teidän kunnan varsinainen päätöksenteon ilopilkku? Ilmianna hyvä tyyppi, joka ansaitsee tunnustuksen hyvästä työstä yhteistyön rakentajana ja iloisen päätöksenteon mahdollistajana.17.5. klo 12.00-> Tää on mulle tärkee -webinaari

Maaseudulla kasvaneet nuoret joutuvat usein lähtemään kotoa jo aikaisessa vaiheessa. Kun opiskelumahdollisuuksia ei tutuilta kulmilta löydy, on niiden perässä muutettava muualle. Vahvat juuret ja sosiaalinen verkosto maaseudulla jäävät usein elämään ja kiinnostus kotikuntaa kohtaan säilyy. Miten tuo yhteys kotiseudulle säilyisi elävänä? Tämä kysymys on ollut Tää on mulle tärkee -hankeen keskiössä keväästä 2020 saakka.

Tää on mulle tärkee hanke on tehnyt uraa uurtavaa työtä kiinnittäessään huomiota kuntien hiomattomiin timantteihin, nuoriin aikuisiin. Käytännön teot eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, erilaiset kampanjat ja viimeisimpänä Ystäväni-kirja kunnille, jotka haluavat kuulla nuoria aikuisiaan ovat luoneet yhteisöllisyyden ja osallisuuden kierteitä, joista kuullaan lisää seminaarissa.
17.5. klo 17.30-> Nuijaparlamentti. Kaikella kunnioituksella – terävästi ja ryhdikkäästi. Kuinka kehitän taitojani poliittisena puhujana? 


Kaikella kunnioituksella – terävästi ja ryhdikkäästi. Kuinka kehitän taitojani poliittisena puhujana? Iloisen päätöksenteon teemavuoden 2022 yksi keskeinen tavoite on kiinnittää huomiota siihen, miten rakentavasti ja yhteishenkeä luoden puhumme toisillemme päätöksenteon eri prosesseissa. Puhetaitoja voi kehittää. Tule kuulemaan, miten rakentaa poliittinen puhetapa niin, että se rakentaa ja luo yhteistyötä, eikä hajota sitä. Käytännön vinkkejä meille tarjoaa toimittaja Johanna Korhonen, jolla on pitkä kokemus myös viestintäkouluttajana. 24.5. klo 14.00-> #osallisuukahvit: Yhteiskehittäminen kunnan menetelmänä

Kenen ehdoilla kehitetään? Kenen ääni kuuluu ja painaa?  Tähän pureudutaan toukokuun #osallisuuskahveilla


31.5. klo 17.30-> Nuijaparlamentti Yritysvaikutusten arviointi kunta- ja aluepäätöksenteon tukena

Miten lisätä alueiden vetovoimaa päätöksenteolla? – esittelyssä yritysvaikutusten arviointi. Elinvoiman käsite on vallannut kuntakentän kulovalkean tavoin. Elinvoiman rinnalla käytetään kuntastrategioissa ja – kuntavisioissa myös pitovoimaa ja vetovoimaa. Elinvoiman lähteitä on useita kuten taloudellinen pääoma, fyysinen pääoma, luontopääoma, inhimillinen pääoma sekä sosiaalinen pääoma. Yksi keskeinen elinvoiman väline on kunnissa ja alueilla tehtävä elinkeinopolitiikka. Se, miten kunta panostaa yrittäjiinsä ja elinkeinojen kehittämiseen, näkyy alueen elinvoimassa.