Taide ja kulttuuri

Osallistava ympäristötaide

Ympäristö- ja yhteisötaiteen parissa työskentelemme eri puolilla Suomea, erilaisten taiteilijoiden ja ympäristöjen parissa. Tuotamme paikallisidentiteetistä kumpuavia ympäristötaideteoksia. Adoptoimme paikkoja yhteisölliseen kulttuuri- ja taidetoimintaan. Toteutamme yhdessä asukkaiden, kuntien ja taiteilijoiden kanssa syötäviä puistoja ja kaupunkiviljelykohteita. Palkkaamme taiteilijoita Citytorppareiksi työskentelemään kylissä, kunnissa ja Syötävissä Puistoissa.  Kannustamme kylämaisemien ja -ympäristöjen, vesistöjen ja rantojen hoitotoimenpiteisiin.

Kulttuuri ja taide ovat vahvoja vaikuttamisen keinoja. Taide herättää tunteita ja rohkaisee keskustelemaan.

Taiteilijoiden työllistyminen varsinkin pienillä paikkakunnilla ja isompien kasvukeskusten ulkopuolella on vaikeaa. Kulttuurilaitokset, museot, taideoppilaitokset ja luovien alojen työpaikat keskittyvät entistä enemmän kaupunkeihin.

Yhteisöön kuuluminen ja paikallinen tekeminen on Maaseudun Sivistysliiton toiminnassa keskeistä. Mottomme Itse Tehty Elämä tarkoittaa ihmisten erilaisuuden kunnioitusta sekä heidän kättensä tekojen ja työnsä jäljen arvostusta. Edistämme maaseutualueilla eri ikäisten ja taustaisten asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutusta oman yhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi. Tuemme maaseudun ja kaupunkiväestön yhteistyötä ja vuorovaikutusta yhdessä tekemällä ja yhdessä oppimalla. Rohkaisemme kaikessa toiminnassa yksilöiden luovuuteen, joka kumpuaa jokaisen omista lähtökohdista, tarpeista ja persoonasta.

Maaseudun Sivistysliitto haluaa painottaa taiteen hyvinvointivaikutuksia sekä taide, kulttuuri että kunta- ja soteuudistusten yhteydessä ja näiden jakaantumista tasapuolisemmin myös maaseutukuntiin ja maaseutualueille. Myös kulttuuritaustaltaan erilaisia asukkaita tarvitaan toimintaan mukaan. Liitto tukee ammattitaiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden toimintamahdollisuuksien edellytyksiä maaseutukunnissa sekä mallintaa hyviä tapoja, joilla taiteilijat ja kunnat voivat yhdessä edistää kuntien kulttuuria ja hyvinvointia sekä lisätä sitä kautta asukkaittensa yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.


CityTorpparit

Maaseudun Sivistysliitto rekrytoi eri alojen taiteilijoita CityTorppareiksi, eri puolille Suomea viikon tai kuukauden mittaiseen residenssityöskentelyyn. Toiminnalla halutaan tarjota uudenlaisia tapoja maaseudun ja kaupungin välisen yhteistyön lisäämiseksi. Haastamme ihmiset keskustelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan.

CityTorppari on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä yhteisöllisen ja osallistavan taiteen menetelmä, jolla lisätään maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä sekä altistetaan ihmiset keskustelemaan ja oppimaan toinen toisiltaan, ympäristösivistyksen hengessä. CityTorppari valittiin ensimmäisen kerran Mustikkamaan torpan asukkaaksi Helsingin keskustaan heinäkuuksi 2015.

”Maalta kaupunkiin tai kaupungista maalle – aina löytyy uusia näkökulmia.”

Seuraa CityTorppareiden viestintää somessa: #citytorppari #citytorppari2017

Facebook: CityTorppari

facebookyoutubeinsta


Paikan tuntu – paikan identiteetti

Paikan tuntu – paikan identiteetti -teeman alla (2014-2016) teimme uusia avauksia ja kehitimme yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa uudenlaisia osallistavan ja yhteisötaiteen muotoja, joiden teemat liittyivät ihmisen ja rakennettun ympäristön suhteeseen, unohdettuihin paikkoihin sekä vuorovaikukseen kaupunki- ja taajamaluonnon parissa. Vuosittain erilaisia näyttelyitä ja tapahtumia järjestettiin yli kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea, ja taiteiljoita niissä on mukana useita kymmeniä. Paikan tuntu toimi verkostopohjaisesti sekä vahvasti yleisöjä osallistaen niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. Hankkeen päätukijoina olivat Koneen säätiö, Keskitien Tukisäätiö sekä Alfred Kordelinin säätiö.

Paikan tuntu -tapahtumiin ja tuotantoihin voit tutustua tarkemmin mm. videodokumenttien avulla YouTubessa, arkistossamme, Paikan tuntu -kirjassa (Maahenki kustantamo 2016) tai blogissamme.

Lisätietoa: hankkeen johtaja, kulttuurijohtaja Helka Ketonen, helka.ketonen@msl.fi

facebookyoutubetwitterinsta


 Grey Cube galleria ja festivaali                                         

Nykytaidetta, tanssia, esittävää taidetta, musiikkia. Korkeasaari, Helsinki. Kesän tunnelmiin voit tutustua YouTubessa olevien dokumenttien kautta sekä sosiaalisessa mediassa#GreyCubeGalleriat @GreyCubeGallery.

facebookyoutubetwitterinsta


 

Ympäristötaiteen rannikkoreitti

Teemanäyttelyitä, vedenalaisia konsertteja, ekotekoja: Tornionjoki 2013, Oulu 2015, Rauma 2016.

Kesällä 2016 suuntasimme Raumalle ja Selkämerelle. Veden alla – ympäristötekoja taiteen keinoin toteutettiin yhdessä Rauma Biennale Balticum -näyttelyn, Rauman kaupungin sekä RaumArsin kanssa.  Mm. vedenalaisten konserttien ja elävien veistosten kokonaisuus valloittaa Rauman uimahallin tilat.

facebooktwitterinsta   Kalanmaha -taidetta ja ympäristötekoja Rauman rannoilla ja saaristossa, lue myös taiteilijan blogi. Katso dokumenttivideo täällä. Aihetunniste #Kalanmaha

facebooktwitterinsta  Life Aquatic, kokonaistaideteos Rauman uimahallissa, vedenalaiset konsertit ja veistokset 17-20.8.2016. Katso dokumenttivideo täällä. Aihetunniste #RaumaLifeAquatic

 


 

TUNNE+TILA

Teosinstallaatioiden sarja toteutetaan vuosittain eri paikkakunnilla. Rauma 2014, Varkaus 2015, Oulu 2016

Vuonna 2016 taiteilija Päivi Raivio toteuttai kolmannen osan Tunne+Tila -teoksen Oulun kaupungin keskustassa. Hylätty alue, jossa on vahvat muistijäljet menneiltä vuosikymmeniltä, herätettiin kaupunkilaisten kanssa uudelleen henkiin vuosien uinumisen jälkeen.

facebookinsta   #TunneTila2016. Katso dokumenttivideo täällä.


 

Syötävä Puisto

Yhteisöllinen kaupunkiviljely- ja kulttuuritapahtumakeskus. Mustikkamaa, Helsinki

Vuodesta 2014 toimintaa olemme järjestäneet toukokuusta syyskuuhun. Avoimia puutarhatalkoita ja sadonkorjuuta pitkin kesää, pieniä kursseja ja työpajoja, leirikouluja, City Torppari  muuttaa torppaan keskikesällä. Torpan pihapiirissä hoidetaan yhteisällisesti citykanoja, jotka saavat kesämökikseen pihatalon aitauksineen.

Seuraa tarkempaa tapahtumaviestintää Facebookin kautta. Tervetuloa mukaan!

facebookyoutubetwitterinsta


 

Ympäristöluotsit

Vapaaehtoisryhmien toimintaa mm. ympäristötaiteen keinoja hyödyntäen.

Maaseudun Sivistysliitto kuluttaa Ympäristöluotseja eri puolilla Suomea ja järjestää ympäristöluotsitoimintaa. Lue lisää ja tule mukaan!

facebooktwitterinsta


Nurkan takana -verkkoaineisto opettajille ja kasvattajille

Verkkoaineisto antaa ideoita ja malleja opettajille, kerhojen vetäjille ja kasvattajille siitä kuinka 6-17 -vuotiaiden kanssa voidaan omassa lähiympäristössä, ihan nurkan takana, toteuttaa kulttuuri- ja lähiympäristökasvatusta. Aineisto on suunniteltu ja koottu yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seuran kanssa vuosina 2014-2015. Esimerkit on kerätty eri puolilta Suomea ja niitä voi soveltaa monin eri tavoin, eri paikkakunnilla. Verkkoaineisto löytyy osoitteesta nurkantakana.fi