Yhteiskehittämisellä toimintaideat yksiin kansiin Eläkeliiton Ylä-Savon piirissä

Kirjoittajat: Hanne Karttunen ja Leena Markiet

Maaseudun Sivistysliitto oli keväällä fasilitaattorina työpajassa, joka järjestettiin Eläkeliiton Ylä-Savon piirin seminaarissa. Seminaari oli osa piirin isompaa kehitysprojektia, jonka tavoitteena on lisätä eläkeläisten ja järjestön ulkopuolisten ikäihmisten mielenkiintoa Eläkeliiton paikallisyhdistysten toimintaa kohtaan. Samalla halutaan lisätä omien toimijoiden motivaatiota yhdistystoimintaa kohtaan.

Yhteinen keskustelu työpajassa.
Kuvaaja: Pekka Mäkinen, Eläkeliiton Ylä-Savon piiri

Eläkeliiton Ylä-Savon piirin toiminnanjohtaja Pekka Mäkinen kertoo, että toimintaideoita oli kerätty jo aiemmissa projekteissa. Nyt pöytälaatikkoon jääneet ideat haluttiin nostaa esille ja työstää niitä edelleen. Maaseudun Sivistysliitosta fasilitaattorina toiminut koulutuspäällikkö Virpi Skippari muistuttaa, että yhteinen keskustelu on kehittämistyössä tärkeää ja sille on hyvä varata aikaa. Työpajaosuus alkoikin osallistujien yhteisellä keskustelulla, joka viritti yhteiskehittämiseen ja työpajatyöskentelyyn. Fasilitaattorin johdolla pohdittiin yhdessä tuotteistamista, ja keskustelun kautta ajatukset ja toimintamuodot jalostuivat vielä eteenpäin.

Yhteisen keskustelun jälkeen osallistujat jakautuivat ryhmiin työstämään omia kanvaasitaulujaan ideoiden tuotteistamiseksi. Fasilitaattorin avulla kaikkien ryhmien tuotokset saatiin PowerPoint-esitykseksi ja jokainen ryhmä pääsi vielä esittelemään ryhmätöidensä tuloksia muille. Ryhmät kävivät dialogia toistensa kanssa myös esitysten yhteydessä, kun muut ryhmät saivat esittää kysymyksiä. Ryhmätyöskentelyn jälkeen käytiin vielä yhteistä keskustelua ja sovittiin työskentelyn pohjalta tehtävästä ideaoppaasta, jotta hyvät ideat tulee dokumentoitua käyttöä varten. Keskustelusta ja asioiden rikastamisesta saatiin arvokasta materiaalia ideaoppaan tekemistä varten.

Työpajassa syntyneet toimintaideat hahmoteltiin erilaisiin toimintakategorioihin, kuten luontoon ja kulttuuriin liittyen. Toiveen konkreettisesta ideaoppaasta me Maaseudun Sivistysliitossa toteutimme viimeistelemällä työpajassa kehitetyt ideat ja ajatukset yksiin kansiin, eräänlaiseksi pienimuotoiseksi toimintaoppaaksi yhdistyksiin. Teemoihin jaotellut aktiviteetit pitävät sisällään kuvauksen toiminnasta, huomioita sekä muistettavaa tilaisuuden tai toiminnan järjestämiseen. Lisäksi oppaasta löytyy valmista tekstiä markkinoinnissa hyödynnettäväksi sekä vinkkejä viestintään liittyen.

Pekka Mäkinen kertoo, että ideaopas on otettu hyvin vastaan ja sähköisen version lisäksi siitä on tehty printtipainos. Pekan mukaan ideaopas on käyttökelpoinen Eläkeliitossa valtakunnallisesti ja sitä levitetään myös muihin piireihin. Eläkeliiton Ylä-Savon piirissä työskentelyä oppaan parissa jatketaan edelleen koulutuksen kautta. Ideaopasta juurrutetaan käyttöön kentällä eri yhdistyksissä, jotta ideat lähtevät toimimaan ja toimintamuodoista tulee pysyviä.

Tarvitseeko sinun järjestösi apua toiminnan kehittämisessä? Meiltä voit tilata isomman kehittämisprojektin palvelumuotoilun keinoin tai fasilitoinnin yksittäiseen työpajaan tai koulutukseen. Tuotamme myös erilaisia materiaaleja, kuten tämän Eläkeliiton Ylä-Savon piirin ideaoppaan. Lue lisää palveluistamme tai kysy lisätietoja koulutuspäällikkö Virpi Skipparilta: virpi.skippari@msl.fi