Viikkohaaste kannustaa näkökulmien tuuletukseen

Osallisuus, Blogi
osallisuus

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää!

Perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslaki velvoittaa myös edistämään sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä. Katso lisää: https://stm.fi/tasa-arvo/lainsaadanto

On hyvä koettaa  asettua toisen asemaan ja pyrkiä laajentamaan näkökulmia. Monet itselle ihan tavalliset ja itsestään selvät asiat voivat näyttäytyä jollekin toiselle ihan erilaiselle, riippuen esimerkiksi erilaisesta elämäntilanteesta. Tästä innoittuneena teimme oman viikkohaasteen, tervetuloa mukaan!

Jokaiselle päivälle on oma pieni tehtävä, eli eikun tuulettamaan näkökulmia!

Päivä 1

Maire 74 vuotta
Mieti joku itsellesi arkinen tapa hoitaa asioita. Se voi olla vaikka suora yhteydenpito tuntemiisi viranhaltijoihin, ajanvaraus terveyskeskuksesta sähköisesti tai joku muu vastaava arkisesti hoidettava asia omassa kotikunnassasi. Pohdi sitten samaa asian hoitamista, jos olisitkin  74-vuotias Maire. Mairella ei ole tietokonetta ja hän asuu yksin taajamassa muutettuaan maaseudulta terveydentilan huononnuttua. Elämäntyö on tehty maatilalla. Kuinka Maire löytää palvelut? Tai kuinka palvelut löytävät Mairen?

Päivä 2


Nuori, 16 vuotta
Olet 16-vuotias. Haluaisit tehdä jonkun konkreettisen ehdotuksen nuorten palvelujen kehittämiseksi. Mitä teet?


Päivä 3


Yrittäjän kengissä
Löytyykö kotipaikkakunnaltasi yritys, joka työllistää 1-3 ihmistä ja jota et vielä tunne ollenkaan? Mieti yrittäjän näkökulmasta kuntaasi toimintaympäristönä, millaisia kilpailuetuja tunnistat tai  millaisiin haasteisiin hän voisi törmätä?

Päivä 4


Anni 24 vuotta
Kouluaikojen kaverit ovat muuttaneet ja porukat hajonneet. Aikuisena on vaikeampi saada uusia ystäviä ja kynnys lähteä kotoa on kasvanut. Yksinäisyys ahdistaa. Tarjoaako kuntasi tai alueen yhteisöt toimintaa, josta Anni voisi saada iloa päivään? Miten voisi murtaa yksinäisyyttä? Katso lisää: https://www.punainenristi.fi/hae-apua-ja-tukea/apua-yksinaisyyteen/mita-yksinaisyys-on/


Päivä 5


Vieraalla kielellä
Mitä kieltä et puhu? Gaelia? Islantia? Espanjaa? Tee netissä haku hakusanalla: municipalities of—– (se maa jonka kunnan sivuilla haluat vierailla) Mene sitten jonkun sinulle tuntemattoman kielialueen kunnan verkkosivuille ja koeta etsiä tieto, miten varhaiskasvatuksen palveluihin ilmoittaudutaan, tai miten kotitalouden jätehuolto hoidetaan.

Kirjoittaja

Kaisa Kervinen

Koulutussuunnittelija, kansalaistoiminnan asiantuntija

kaisa.kervinen@msl.fi Lue lisää henkilöstä