Yhteisölähtöinen kunta -haku avautuu!

Osallisuus, Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi, Verkko, Koulutus, Verkkokoulutus, Verkkotyöpaja, Webinaari, Kunnille

Tule tekemään kanssamme tiekarttaa Tulevaisuuden kuntaan!

Etsimme kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä valmennusprosessiin, joka tuottaa kansalaistoiminnan tiekarttaa ja etsivän yhteisötyön toimintamallia tulevaisuutta varten.

Mitä kuntasi tästä saa ja mitä hyötyä osallistumisesta on?

 • Valmennus on suunnattu kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka haluavat kehittää taitojaan osallisuustyössä ja kuntalaisten kuulemisessa.
 • Valmennuksessa annetaan työkaluja osallisuustyöhön ja vuoropuhelun käymiseen ja tutustutaan erilaisiin osallisuutta lisääviin työmuotoihin.
 • Tarkoituksena on saada osallisuustyöstä välineitä johtamiseen ja tukea päätöksentekoon kunnassa.
 • Kunta, jonka viranhaltija/luottamushenkilö on ollut riittävästi mukana prosessissa alusta loppuun, saa Yhteisölähtöinen kunta -osaamismerkin.
 • Viranhaltija/luottamushenkilö voi halutessaan saada koulutuksesta myös virallisen todistuksen.
 • Valmennukseen ja prosessiin osallistuminen on maksutonta kunnalle.
 • Samalla kunta on mukana prosessissa, jossa laaditaan etsivän yhteisötyön toimintamallia, joka tuottaa tietoa ja syötteitä laajemmin maaseudun kehittämiseen ja yhteiseen keskusteluun.

Mitä tämä vaatii kunnalta?

 • Aikaa. Työpajat, joita on yhteensä kolme vievät kerrallaan n. 2 tuntia, myös muu osallistuminen vie aina oman aikansa. Valmennuksessa pyritään tekemään jokin, vaikka pienikin konkreettinen asia kunnassa osallisuuden edistämiseksi.
 • Tahtoa. Toiminta ei saa jäädä yhden viranhaltijan/luottamushenkilön harteille, vaan osallisuusosaamisen kehittäminen tulee olla jaettu tavoite kunnassa.
 • Uskallusta. Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne, jotka saavat asukkaat mukaan. Onko teidän kunta yksi näistä?

Missä?

 • Valmennus sisältää verkkotyöpajoja, itseopiskelumateriaalia ja webinaareja.

Milloin aloitetaan?

 • Mukaan ilmoittautuneiden kuntien kanssa aloitetaan toukokuussa. Tuolloin järjestetään ensimmäinen kokoontuminen ja työpaja. Lisäksi on luvassa webinaareja. Jatkamme yhdessä työskentelyä syksyllä 2022.

Tässä vielä prosessi pähkinänkuoressa:

Tiekarttaa rakennetaan Hymy -verkostossa, joka tuottaa ja välittää tietoa hyvinvointia ja osallisuutta mittaavien indikaattoreiden ja arviointityökalujen kehittämiseen. Maaseudun asukkaiden osallisuutta kestävyyssiirtymässä tuetaan edistämällä alueiden ja sektoreiden välistä dialogia sekä tuottamalla ja levittämällä tietoa maaseudulle soveltuvista kestävyysratkaisuista

Mukaan mahtuu rajoitettu määrä osallistujia, toimi siis pian ota yhteyttä!