Vaikuta Vaalaan!

Osallisuus, Pohjois-Suomi, Työpaja, Kunnille

Pistääkö joku rakennus silmääsi aina ohikulkiessa? Mietityttääkö kunnan palvelut? Miten kuntalaisena päivittäisit kuntastrategiaa? Tule kertomaan, mitä Vaalassa sinun mielestäsi pitäisi kehittää!

Haemme Vaalasta ja vaalalaisilta ideoita siihen, missä kunnan asioissa tai kehittämiskohteissa kuntalaisia tulisi kuulla ja osallistaa.

Toimeen tarttuu Kunta olemme me -hanke, jonka kehittäjät koostuvat nuorista yhteisö- ja aluekehittämisen sekä luovien alojen ammattilaisista. Tartumme esille nostamiinne asioihin ja viemme niitä eteenpäin yhdessä teidän kanssanne.

Lopulliset kehittämiskohteet valitaan yhdessä kunnan kanssa ja niiden parissa työskennellään hankkeen ajan, vuoden 2022 loppuun saakka.

Tule siis antamaan kehittämisideasi, toteutetaan niitä yhdessä!

Ilmoittaudu mukaan alla olevasta linkistä to 29.4. mennessä

Pirjo Nikula, Vaalan hyvinvointijohtaja
Niina Vuori, projektikoordinaattori
Heidi Simppala, yhteisökehittäjä

Uusimmat tapahtumat