#osallisuuskahvit elokuussa

Osallisuus, Verkko, Webinaari, Kunnille, Yhteisötoimijoille

Kunta paranee puhumalla – kohti rakentavaa keskustelua ja yhteistä dialogia

Kuntien viranhaltijoiden valmistelussa ja päättäjien päätettävänä on aina yhtä aikaa paljon asioita, joista osa saattaa herättää muita enemmän keskustelua, tunteita ja mielipiteitä.

Tällaiset asiat on hyvä tunnistaa ja varata riittävästi aikaa niiden valmistelulle. Valmistelussa on syytä kuunnella erilaisia näkökulmia, etsiä yhteistä ymmärrystä ja viedä asioita avoimesti eteenpäin.